Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Survey of the quality of soft drinks «Duchess»

Hryapkina YU. YU. student Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article considers the assessment of the quality of soft drinks on organoleptic and physical-chemical indicators. The material for this study are 3 soft drink «Duchess» of trademarks «Ministerstvo gazirovki», «Aquato-rium», «Uralskie istochniki». The survey of the quality of soft drinks is hold in accordance with the requirements of GOST 28188-89 «Soft drinks. General technical conditions». Of organoleptic indicators are determined an appearance, transparency, color, smell and taste, saturation with carbonic acid. Of physico-chemical parameters are normalized a weight of loading, mass fraction of dry matter, acidity. The assessment of quality of soft drinks indicates that 2 sample of trademarks «Aquatorium» and «Urals-kie istochniki» correspond by the investigated parameters to the requirements of the standard. The sample of the trademark «Ministerstvo gazirovki» does not meet the requirements of the standard by the mass fraction of dry substances.

References

1. Artemenko A. P., Matushkina E. V. Ekspertiza kachestva bananov, realizuemyh v Ekaterinburge // Molodezh i nauka. 2014. # 1.
2. Artemenko A. P., Matushkina E. V., Staheeva L. M. Otsenka kachestva limonada, realizuemogo v OOO «Aysberg» g. Ivdelya // Molodezh i nauka. 2014. # 2.
3. Blinnikova O. M. Tovarovedenie i ekspertiza vkusovyh tovarov. Michurinsk : Michurinsk – naukograd RF, 2007. 234 s.
4. GOST 6687.4-86 «Napitki bezalkogolnye, kvasy i siropy. Metody opredeleniya kislotnosti» // Vse GOSTy [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://vsegost.com/Catalog/12/12154.shtml.
5. GOST 6687.5-86 «Produktsiya bezalkogolnoy promyshlennosti. Metody opredeleniya organolepticheskih pokazateley i ob'ema produktsii» // Vse GOSTy [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://vsegost.com/Catalog/12/12176.shtml.
6. GOST 6687.2-90 «Produktsiya bezalkogolnoy promyshlennosti. Metody opredeleniya suhih veschestv» // Vse GOSTy [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://vsegost.com/Catalog/19/19321.shtml.
7. GOST 28188-89 «Napitki bezalkogolnye. Obschie tehnicheskie usloviya» // Vse GOSTy [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://vsegost.com/Catalog/12/1211.shtml.
8. Neverova O. P. Ekologicheskiy monitoring v zone deyatelnosti zhivotnovodcheskih predpriyatiy : dis. ... kand. biol. nauk. Ekaterinburg, 2003.
9. Sudakov V. G., Neverova O. P. Ekologicheskiy monitoring v zone deyatelnosti zhivotnovodstva // Vestnik veterinarii. 2007. T. 40–41. # 1-2. S. 63–69.
Read PDF Back to contents
Background