Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Scientific journals on economics in the study of the discipline «Human resources development»

M. K. Saakyan, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

Today, the development of the higher education system in Russia is aimed at improving student’s independent work. Modern society feels the need for competitive professionals, independent and competent professionals trained in the theory and able to apply it in practice. In this regard, more attention is paid to independent work of students at the university. Years of teaching experience shows that only the knowledge acquired by students on their own, become truly strong and deep, becoming skills. The article discusses the use of journals in economics for 2014–2015 for student’s independent work in the study of the course «Human resource development».

References

1. Azyrkina A. S. Fundamentalnaya problema rossiyskoy ekonomiki: chelovecheskiy kapital kak panatseya syrievoy bolezni strany // Journal of Institutional Studies. 2015. No 1. T. 7. S. 138–155.
2. Voronin B. A., Fateeva N. B. O podgotovke kadrov s vysshim professionalnym obrazovaniem dlya APK // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. No 2. S. 77–79.
3. Glaz YU. A., Tarasova D. E. Kompleksnoe i nepreryvnoe obuchenie kak osnova razvitiya chelovecheskih resursov organizatsii // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatelskiy zhurnal. 2015. No 1–2. S. 26–29.
4. Derey ZH. V., Derey O. YU. Evolyutsiya kategorii «chelovecheskiy kapital» // Molodiy vcheniy. 2014. No 6. S. 112–115.
5. Doktorovich A. B. Genezis kontseptsiy i teoriy chelovecheskogo razvitiya // Almanah Prostranstvo i Vremya : elektron. nauch. izd. 2014. No 1. T. 7. URL : http://cyberleninka.ru/article/n/genezis-kontseptsiy-i-teoriy-chelovecheskogo-razvitiya-1. 6. Donnik I. M., Voronin B. A., Loretts O. G. Importozameschenie selskohozyaystvennoy produktsii, syrya i prodovolstviya: sostoyanie, zadachi // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. No 3. S. 54–59.
7. Nechaeva E. S. Razvitie marketingovogo podhoda v upravlenii chelovecheskimi resursami organizatsii: vnutrenniy marketing // Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. 2014. No 5. S. 167–174.
8. Nechaeva E. S., Fedorenko N. V. Upravlenie chelovecheskimi resursami : ucheb.-metod. posobie. Tula : Izd-vo TulGU, 2012. 268 s.

Read PDF Back to contents
Background