Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Uneven-age spruce forests in the middle Urals

O. N. Sandakov, aspirant Uralskogo gosudarstvennogo lesotehnicheskogo universiteta

The paper deals with the spruce stands of Bilimbayevsky and Shalinsky forest division analysis (The forestry department of Sverdlovsk region). It is established that in operational as well as in pro-tective stands there exists various aged stands among spruce stands. As a rule the latter are represented by stands of 2–3 generations. The main share of various-aged spruce stands are represented by stands of the 4th (various grass-lime stands) group of forest type (93.3 %). However the share of various-aged stands is higher among spruce stands of the 5th (large grass-attached to streams) forest type (18.5 %) when the share of various-aged spruce stands of the 4th group forest type – 12.7 %.

References

1. Voropanov P. V. Elniki Severa. M. ; L. : Goslesbumizdat, 1952. 180 s.
2. Gusev I. I. K voprosu o vozrastnoy strukture elnikov Arhangelskoy oblasti // Izve-stiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Lesnoy zhurnal. 1962. # 2. S. 20–27.
3. Luganskiy N. A., Zalesov S. V., Luganskiy V. N. Lesovedenie : ucheb. posobie. Ekaterin-burg : Ural. gos. lesotehn. un-t, 2010. 432 s.
4. Debkov N. M., Zalesov S. V. Vozobnovitelnye protsessy pod pologom nasazhdeniy, sformirovavshihsya iz sohranennogo podrosta predvaritelnoy generatsii // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. # 9. S. 39–41.
5. Kazantsev S. G., Zalesov S. V., Zalesov A. S. Optimizatsiya lesopolzovaniya v proizvod-nyh bereznyakah Srednego Urala : monografiya. Ekaterinburg : Ural. gos. lesotehn. un-t, 2006. 156 s.
6. Luganskiy N. A., Zalesov S. V., Azarenok V. A. Lesovodstvo : uchebnik. Ekaterinburg : Ural. gos. lesotehn. akad., 2001. 320 s.
7. Azarenok V. A., Zalesov S. V. Ekologizirovannye rubki lesa : ucheb. posobie. Ekaterin-burg : Ural. gos. lesotehn. un-t, 2015. 97 s.
8. Azarenok V. A., Gerts E. F., Zalesov S. V., Mehrentsev A. V. Sortimentnaya zagotovka dre-vesiny. Ekaterinburg : Ural. gos. lesotehn. un-t, 2015. 140 s.
9. Zalesov S. V., Kalachev A. A., Arhangelskaya T. A. Dlitelno-postepennye rubki v tem-nohvoynyh lesah Rudnogo Altaya // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. # 3. S. 52–55.
10. Debkov N. M., Zalesov S. V., Opletaev A. S. Obespechennost osinnikov sredney taygi podrostom predvaritelnoy generatsii (na primere Tomskoy oblasti) // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 12. S. 48–53.
11. Kalachev A. A., Zalesov S. V. Kachestvo podrosta pihty sibirskoy pod pologom pihto-vyh i berezovyh nasazhdeniy Rudnogo Altaya // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. # 4. S. 64–67.
12. Kalachev A. A., Arhangelskaya T. A., Zalesov S. V. Lesovodstvennaya effektivnost sploshnolesosechnyh rubok v pihtovyh lesah Rudnogo Altaya // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. # 4 S. 60–63.
13. Luganskiy N. A., Zalesov S. V., Schavrovskiy V. A. Povyshenie produktivnosti lesov : ucheb. posobie. Ekaterinburg : Ural. lesotehn. in-t, 1995. 297 s.
14. Godovalov G. A., Zalesov S. V., Lezhnina E. N. Rayonirovanie lesov Sverdlovskoy ob-lasti // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. # 8. S. 35–36.
15. Zalesov S. V., Zoteeva E. A., Magasumova A. G., Shvaleva N. P. Osnovy fitomonito-ringa : ucheb. posobie. Ekaterinburg : Ural. gos. lesotehn. un-t, 2007. 76 s.
16. Dancheva A. V., Zalesov S. V. Ekologicheskiy monitoring lesnyh nasazhdeniy rekrea-tsionnogo naznacheniya. Ekaterinburg : Ural. gos. lesotehn. un-t, 2015. 152 s.

Read PDF Back to contents
Background