Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Preparation of bachelors of management in agricultural university

V. I. Nabokov, doktor ekonomicheskih nauk, professor kafedry upravleniya i prava Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The priority direction of development of agro-industrial complex organizations is to prepare modern spe-cialists, bachelors and masters, especially as the organizers of the managers of the production process aimed at the development, implementation and use of innovation. It shall comply with such conditions, as the orien-tation of the educational process to meet the requirements of consumers: students as the recipients of educa-tional services, employers, forming the demand for graduates, as well as compliance with legal requirements, expressing the state policy in the field of education. This requires a review of training plans for bachelors in “Management”.

References

1. Aleksandrova N. A., Vasiltsova L. I., Voronin B. A., Nabokov V. I. Upravlenie perso-nalom organizatsii : uchebnik dlya bakalavrov. Ekaterinburg : Ural. agrar. izd-vo, 2013.
2. Nabokov V. I., Gritsova O. A. Marketingovye issledovaniya kak instrument otsenki ka-chestva obrazovatelnyh uslug vuza // Ekonomika i predprinimatelstvo. 2014. # 9. S. 551–554.
3. Nabokov V. I., Nekrasov K. V. Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiy APK na osnove innovatsionnoy deyatelnosti // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. # 1. S. 83–86.
4. Semenov A. K., Nabokov V. I. Organizatsionnoe povedenie : uchebnik dlya bakalavrov. M. : Dashkov i Kº, 2015.
5. Kruzhkova T. I., Ruschitskaya O. A. Problemy kachestva podgotovki bakalavrov i magi-strov v usloviyah reformirovaniya sistemy obrazovaniya // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2013. # 1.
6. Yusupov M. L. Tselevaya programma kadrovogo obespecheniya selskogo hozyaystva Sverd-lovskoy oblasti // Ekonomika selskohozyaystvennyh i pererabatyvayuschih predpriyatiy. 2003. # 9. S. 49–51.
7. Fateeva N. B., Petryakova S. V., Radionova S. V. Analiz podgotovki kvalifitsirovan-nyh kadrov dlya selskohozyaystvennyh predpriyatiy Sverdlovskoy oblasti // Agrarnyy vest-nik Urala. 2013. # 10. S. 97–100.
8. Yusupov M. L. Ekspress-metodika kriterialnoy otsenki potentsialnyh vozmozhnostey agrarnyh vuzov po obespecheniyu kachestva podgotovki kvalifitsirovannyh spetsialistov dlya agropromyshlennogo kompleksa. Ekaterinburg, 2004.
Read PDF Back to contents
Background