Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The crisis of the family institution

L. A. Zhuravleva, professor kafedry menedzhmenta i ekonomicheskoy teorii, T. I. Kruzhkova, zamestitel direktora instituta ekonomiki, finansov i menedzhmenta Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article discusses the contradictions and tendencies of development of the family as a social institution in modern society. The basic functions and dysfunctions of the institution of the family analyze. The conclu-sion about the need for systematic study of changes in norms of sexual morality and matrimonial intentions of young people to develop scenario forecasts of development of human potential and demographic situation in different regions of our country and for understanding the prospects for development of the institution of family and marriage.

References

1. Zhuravleva L. A. Institutsionalnaya priroda sotsialnyh otkloneniy // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. # 29. Filosofiya. Sotsiologiya. Kulturologiya (Vyp. 13). S. 49–58.
2. Kruzhkova T. I., Ruschitskaya O. A., Stozhko K. P. Dialektika razvitiya biznesa: ot sotsialnoy otvetstvennosti – k sotsialnomu partnerstvu. Ekaterinburg : Azhur, 2015. 204 s.
3. Kruzhkova T. I. Tendentsii razvitiya vysshego obrazovaniya v Rossii na sovremennom etape // Geopoliticheskaya bezopasnost Rossii: istoriya i sovremennost: materialy II Vse-ros. nauch.-prakt. konf. (Ekaterinburg, 27–28 fevralya 2014 g.) / otv. red. K. P. Stozhko, N. N. Tselischev. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 2014. S. 106–108.
4. Stozhko K. P., Blagodatskih V. G. Sotsialno-ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: du-hovno-nravstvennoe izmerenie // Geopoliticheskaya bezopasnost Rossii: istoriya i sovremennost: materialy II Vseros. nauch.-prakt. konf. (Ekaterinburg, 27–28 fevralya 2014 g.) / otv. red. K. P. Stozhko, N. N. Tselischev. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 2014. S. 217–224.
5. Sorokin P. A. Amerikanskaya seksualnaya revolyutsiya / per. s angl. G. F. Voytenkovoy. M. : Prospekt, 2006. 152 s.
6. Gritsay L. A. Nekotorye aspekty nauchnogo izucheniya fenomena «chayldfri» // Kultura i obrazovanie. 2013. # 2. URL : http://vestnik-rzi.ru/2013/10/1003.
7. Merton R. K. Yavnye i latentnye funktsii // Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl: teksty / pod red. V. I. Dobrenkova. M. : Mezhdunarodnyy universitet biznesa i upravleniya, 1996. 560
Read PDF Back to contents
Background