Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

YU. A. Petrov, aspirant kafedry ekonomicheskoy teorii i menedzhmenta Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, D. K. Stozhko, kandidat filosofskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta

The article analyzes the nature of modern competitive advantages and their nature. The factors of success-ful management of competitive advantages of enterprises, their degree of sustainability examines. Special attention is paid to the analysis of existing methods of an estimation of competitiveness (competitive method of marketing, portfolio approach), disclosed their most significant drawbacks. It is formulated author's rec-ommendations to improve the assessment of competitive advantages of enterprises. The idea about the ne-cessity of transition to integrative synergetic analysis of the competitiveness of enterprises in the conditions of growing risks of instability and uncertainty of world and domestic economy substantiates.

References

1. Fathutdinov R. A. Upravlenie konkurentosposobnostyu organizatsii. M. : Eksmo, 2004.
2. Lifshits A. I. Teoriya i praktika otsenki konkurentosposobnosti tovarov i uslug. M. : Yurayt-M, 2004.
3. Zaharova L. V., Lavrov V. N., Stozhko K. P. i dr. Konkurentsiya i trud: teoretiko-metodologicheskie i sotsialno-filosofskie aspekty : kol. monografiya / pod red. M. V. Fedorova. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta. 351 s.
4. Tsarev V. V., Kantarovich A. A., Chernysh V. V. Otsenka konkurentosposobnosti predpriyatiy (organizatsiy): teoriya i metodologiya. M. : Yuniti-Dana, 2008. 799s.
5. Porter M. Konkurentnoe preimuschestvo. Kak dostich vysokogo rezultata i obespechit ego ustoychivost / per. s angl. M. : Albina Buks, 2005.
6. Mitin A. N. Kultura upravleniya personalom. Ekaterinburg UrGAGS, 2001.
7. Stozhko D. K., Fomenko S. S. Binarnost pravosoznaniya lichnosti v usloviyah institutsionalnyh transformatsiy // Upravlenets. 2014. # 1. S. 74–78;
8. Stozhko K. P., Mihalev A. V. Ekonomicheskaya bezopasnost v usloviyah sovremennogo globalizma // Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2010. # 1. S. 5–10.
9. Stozhko D. K. Sotsialnaya otvetstvennost biznesa v sovremennom rossiyskom obschestve // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. # 11-2. S. 37–38.
10. Maksimova I. V. Otsenka konkurentosposobnosti promyshlennogo predpriyatiya // Marketing. 1996. # 3. S. 50–55.
11. Konkurentsiya i otvetstvennost. Istoriya. Teoriya. Praktika / pod red. K. P. Stozhko. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. gos. un-ta, 2010.
12. Polbitsyn S. N. Upravlenie innovatsionnym potentsialom predpriyatiy APK // APK: ekonomika, upravlenie. 2005. # 12. S. 57–61.
13. Galimova S. A., Ruschitskaya O. A. Osnovnye napravleniya antikrizisnogo konsaltinga dlya rossiyskih predpriyatiy // Agrarnyy vestnik Urala. 2013. # 12. S. 76–79.
14. Ruschitskaya O. A. Tendentsii razvitiya organizatsionno-ekonomicheskih form krupnogo predprinimatelstva : dis. ... kand. ekon. nauk. Ekaterinburg, 2007.
Read PDF Back to contents
Background