Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Communicative competence in specialist training

N. I. Sorokina, kandidat pedagogicheskih nauk, dotsent, zaveduyuschaya kafedroy inostrannyh yazykov Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

A key competence of professional communication of the specialist of any profile is communicative com-petence – communication skills in professional situations. Modern specialist solve communicative tasks within the framework of their professional competence using a foreign language as a tool. Therefore, a seri-ous of special training require such forms of professional communication as negotiation, business corre-spondence, business conversation by phone, meetings and press conferences, negotiations and presentations, and daily communication with foreign experts. In the formation of communicative competence defining are communicative approaches and student-oriented, aimed at gradual fostering of students' cultural language communication.

References

1. Kompetentnostnyy podhod v pedagogicheskom obrazovanii : kol. monografiya / pod red. N. F. Radionovoy. SPb. : Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2004.
2. Passov E. I. Osnovy kommunikativnyh metodik obucheniya inoyazychnomu obscheniyu. M. : Prosveschenie, 1991.
3. Safronova V. V. Izuchenie yazykov mezhkulturnogo obscheniya v kontekste dialoga kul-tur i tsivilizatsii. Voronezh : Istoki, 1996. 189 s.
4. Hutorskoy A. V. Didakticheskaya evristika. Teoriya i tehnologiya kreativnogo obucheniya. M. : Izd-vo MGU, 2003, 416 s.
5. Vyatkina G. V. Organizatsiya samostoyatelnoy raboty studentov // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2012. # 2.
6. Vyatkina G .V., Ponomarev A. B. Sovremennye tendentsii integratsii nauki i obrazova-niya // Integratsiya nauki i obrazovaniya v sovremennom mire : sb. materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ekaterinburg, 2014. S. 27–32.
7. Kruzhkova T. I., Ruschitskaya O. A. Problemy kachestva podgotovki bakalavrov i magi-strov v usloviyah reformirovaniya sistemy obrazovaniya // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2013. # 1.
Read PDF Back to contents
Background