Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Quantitative methods of studying the organizational culture

E. V. Zarubina, dotsent kafedry upravleniya i prava Uralskogo GAU (Ekaterinburg, ul. K. Libknehta, 42) N. B. Fateeva, starshiy prepodavatel kafedry upravleniya i prava Uralskogo GAU (Ekaterinburg, ul. K. Libknehta, 42)

The article deals with quantitative research methods of organizational culture of enterprises. Analyzes the types of surveys: oral (interview) and written (questionnaire). It is emphasized that the questionnaire is the most common quantitative method for diagnosing organizational culture. Particular attention is paid to the stages of a sociological study of the organizational culture of the enterprise using questionnaires, the development of research programs. Reveals the strengths and weaknesses of the method of questioning.

References

1. Shatalova N. A., Avdoshina N. V., Bocharov V. YU. Velikiy P. P., Lapin N. N., Yadov V. A., Scherbina V. V., Aleksandrova N. A. Sotsiologiya truda. Teoretiko-prikladnoy tolkovyy slovar. Sankt-Peterburg, 2006. – 65 s.
2. Zarubina E. V. Sotsialnye i kulturnye funktsii morali // Vestnik nauchnyh konferentsiy. 2016. # 1–5 (5). S. 75–76.
3. Aleksandrova N. A., Mashyanova E. YU. Organizatsionnaya kultura: poiski algoritma v upravlenii izmeneniyami // Diskussiya. 2012. # 10. – 71 s.
4. Voronin B. A., Fateeva N. B. Podgotovka kadrov dlya APK: organizatsionno- ekonomicheskiy mehanizm // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 9. – 77 s.
5. Kruzhkova T. I., Ruschitskaya O. A. Problemy kachestva podgotovki bakalavrov i magistrov v usloviyah reformirovaniya sistemy obrazovaniya // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2013. # 1. – 8 s.
6. Aleksandrova N. A., Vasiltsova L. I., Voronin B. A., Nabokov V. I. Upravlenie personalom organizatsii / Ekaterinburg, 2013.
Read PDF Back to contents
Background