Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Assessment of investment appeal enterprises for construction, repair and to the maintenance of highways

N. V. Vasilieva, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent, E. S. Sokolova, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent, V. A. Borovinskih, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent kafedry finansov i kredita Kurganskoy gosudarstvennoy selskohozyaystvennoy akademii

Modern state of the road network in the Kurgan region, evaluation of investment attractiveness of enter-prise on the basis of the integral ratio.

References

1. Analiz investitsionnoy privlekatelnosti organizatsii:nauchnoe izdanie / D. A. Endovitskiy, V. A. Babushkin, N. A. Baturina i dr.; pod red. D. A. Endovitskogo. M. : KNORUS, 2010. 376 s.
2. Bagretsov N. D. Teoreticheskie osnovy predpriyatiya i ego konkurentosposobnosti: sistemnyy sub'ektno-ob'ektnyy podhod // Agrarnyy vestnik Urala. 2010 # 7. S. 11–14.
3. Semin A. Kak povysit konkurentnyy potentsial regionalnogo agrarnogo proizvodstva // APK: Ekonomika, upravlenie. 2007. # 11. S. 13-17.
4. Strategiya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Kurganskoy oblasti do 2020 goda [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa http://kurganobl.ru/.
5. Fateeva N. B. Vazhnyy faktor konkurentosposobnosti personala // Agrarnyy vest-nik Urala. 2012. # 10-2 (105). S. 67-68.
6. Fateeva N. B., Petryakova S. V., Radionova S. V. Analiz podgotovki kvalifitsirovannyh kadrov dlya selskohozyaystvennyh predpriyatiy sverdlovskoy oblasti // Agrarnyy vestnik Urala. 2013. # 10 (116). S. 97-100.
Read PDF Back to contents
Background