Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Technologies and methods of adaptation of human resources

E. V. Zarubina, dotsent kafedry upravleniya i prava Uralskogo GAU L. N. Petrova, assistent kafedry upravleniya i prava Uralskogo GAU (Ekaterinburg, ul. K. Libknehta, 42)

The article discusses the adaptation of new employees of the organization as one of the business processes of human resource management. Examines the understanding of the nature, purposes and types of adaptation of new employees of the organization in the literature of new employees of the organization on human resource management. To prove the economic profitability of implementing programs of adap-tation of new employees in organizations. Special attention is paid to technologies and methods of adapta-tion of employees in Russian organizations.

References

1. Aleksandrova N. A., Vasiltsova L. I., Voronin B. A., V. I. Nabokov. Upravlenie perso-nalom organizatsii: uchebnik dlya bakalavrov / N. A. Aleksandrova, L. I. Vasiltsova, B. A. Voronin, V. I. Nabokov. Ekaterinburg: Ural. agrar. izd.-vo, 2013. S. 19.
2. Upravlenie personalom organizatsii: uchebnik / pod red. A. YA. Kibanova. – M.: INFRA-M, 2010. S. 359.
3. Voronin B. A., Fateeva N. B. Sotsiologicheskoe issledovanie adaptatsii i motivatsii truda rabotnikov selskohozyaystvennyh predpriyatiy Sverdlovskoy oblasti // Aktualnye problemy sotsiologii, kultury, obrazovaniya, molodezhi i upravleniya. Materialy Vseros-siyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Ekaterinburg: Ural. agrar. izd.-vo, 2016. S. 202.
4. Zarubina E. V. Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami v rossiyskih organizatsiyah // Ekonomika i upravlenie: analiz tendentsiy i perspektiv razvitiya. Sbor-nik materialov XXX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 26 oktyabrya 2016 g. Novosibirsk: Tsentr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva, 2016.
5. Petrova L. N. Innovatsionnye podhody k kadrovoy sluzhbe // Molodezh i nauka, 2014. # 2. S. 36.
Read PDF Back to contents
Background