Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Method of examination of the particular situation in vocational training

Dyuzelbaeva G. M., kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent Kostanayskiy inzhenerno-ekonomicheskiy universitet im. M. Dulatova, Tatarinova O .V. starshiy prepodavatel, Rogaleva N. S., starshiy prepodavatel Uralskiy gosudarstvennyy agarnyy universitet.


References

1. Dolgorukov, A. Metod case-study kak sovremennaya tehnologiya professionalno- orientirovannogo obucheniya [Elektronnyy resurs] // Sayt Natsionalnyy institut «Vysshaya shkola upravleniya» . – URL: http:// www.vshu.ru /lections.php
2. Yuldashev, Z. YU., Bobohuzhaev, SH. I. Innovatsionnye metody obucheniya: Osobennosti keys-stadi metoda obucheniya i puti ego prakticheskogo ispolzovaniya Tekst / Z.YU. Yuldashev, SH.I. Bobohuzhaev. – Tashkent6 IQTISOD-MOLIYA, 2006. - 88 s.
3. Prutchenkov A.S. Keys-metod v prepodavanii ekonomiki v shkole [Elektronnyy resurs] // URL: https://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210966029/22_2007_2.pdf
4. Pedagogicheskie tehnologii: uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskih spetsial- nostey Tekst / M.V. Bulanova-Toporkova, A.V. Duhavneva, V.S. Kukushin, G.V. Suchkov; pod obschey red. V.S. Kukushina.- Izd. 4-oe, pererab. i dop..- Rostov n/D: Izdatelskiy tsentr «MarT»; Feniks, 2010. – 333 s.
5. Panfilova A.P., Gromova L.A. Osnovy menedzhmenta. Polnoe rukovodstvo po keys- tehnologiyam Tekst / A.P. Panfilova, L.A. Gromova; pod red. prof. Solomina V.P. – SPb: «Piter», 2004. – 240 s.
Read PDF Back to contents
Background