Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Use of interactive learning in modern university

M. N. Salihova, starshiy prepodavatel, N. V. Shnayder, kandidat psihologicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article is devoted to the selection of interactive teaching methods in the modern university, as to teachers main task is to form an independent and creative thinking, open to innovations specialist. The paper presents various forms of training, shows the percentage of their learning, the advantages and disadvantages of individual forms of employment. There is given a definition of interactive forms and methods of training. Non-typical work is considered as a modern form of education, which is one of the important tools in shap- ing students' keen interest in learning.

References

1. Vetoshkina T. A., Shnayder N. V. Aktivnye i interaktivnye metody obucheniya : metod. posobie. Ekaterinburg : Izd-vo UGGU, 2011. 156 s.
2. Vladimirov A. I. Ob innovatsionnoy deyatelnosti vuza. M. : Izdatelskiy dom Nedra, 2012. 72 s.
3. Ivanov D. A. Kompetentsii i kompetentnostnyy podhod v sovremennom obrazovanii // Otsenka kachestva obrazovaniya / otv. red. L. E. Kurneshova. M.: Moskovskiy tsentr kachestva obrazovaniya, 2008. S. 3–56.
4. Formy obucheniya v pedagogike: traditsii i novatorstvo // FB.ru [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://fb.ru/article/4409/formyi-obucheniya-v-pedagogike-traditsii-i-novatorstvo.

Read PDF Back to contents
Background