Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

O.A. Ruschitskaya, k.e.n., dotsent, E.S. Kulikova, k.e.n., dotsent Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet (Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta, 42)


References

1. Aleksandrova M. V. Terminologicheskiy analiz ponyatiya «kadrovyy potentsial» i ego adaptatsiya k sovremennym usloviyam funktsionirovaniya promyshlennyh predpriyatiy // Molodoy uchenyy. — 2016.
2. Dankova E. V., Osipenko N. I. Vostrebovannost kadrovogo potentsiala: voprosy metodologii // Vestnik akademii. — 2013.
3. Zambrzhitskaya E. S., Logachѐva M. V., Logachѐva A. V. Metodicheskie podhody k otsenke proizvodstvennogo potentsiala promyshlennogo predpriyatiya // Molodoy uchenyy. 2015
4. Ibragimov A. U., Ibragimova L. A., Karavaeva M. V. Suschnost i struktura kadrovogo potentsiala // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2014.
5. Kulikova, E. S. Territorialnyy marketing kak element ravnovesiya ekonomicheskih interesov regiona // Agrarnyy vestnik Urala. – 2015. – # 2. – S. 84–88.
6. Ruschitskaya O.A. Stozhko K.P., Kruzhkova T.I. Evraziyskaya integratsiya: nastoyaschee i buduschee. // Agrarnyy vestnik Urala. 2016. # 03 (145). S. 102-108.
Read PDF Back to contents
Background