Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Psycho-pedagogical aspects of preparation of students profession

Karataban I. A. , dotsent kafedry filosofii, sotsiologii i pedagogiki FGBOU VO «MGTU» g. Maykop, RA

The article deals with the concept of professional formation of the expert in high school. Factors vocational education in high school, defines the requirements for professional education of its organization, the proposed effective methods, means and forms of professional education.

References

1. Zeer E.F. Psihologiya professiy: Ucheb. posobie dlya studentov vuzov. M.: Akademicheskiy Proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2013. 336 s.
2. Povarenkov YU.P. Psihologicheskoe soderzhanie professionalnogo stanovleniya cheloveka. M.: Izd-vo URAO, 2012. 160 s.
3. Gornova N.V., Zhelezovskaya G.I. Professionalno-lichnostnoe stanovlenie buduschego uchitelya. Balakovo, 1999. 108 s.
4. Zotova N.N., Rodina O.N. Issledovanie professionalnogo stanovleniya studentov psihologov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 17 «Psihologiya». 2013, #3. S. 69–78.
5. Pryazhnikov N.S., Pryazhnikova E.YU. Psihologiya truda i chelovecheskogo dostoinstva: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy. M.: Akademiya, 2011. 480 s.
6. Psihologicheskie osnovy professionalno-tehnicheskogo obucheniya. M., 1988.
7. Psihologiya i pedagogika: Ucheb. posobie /Pod red. A.A. Bodalѐva, V.I. Zhukova, L.G.Lapteva, V.A. Slastenina. M.: Izd-vo Instituta psihoterapii, 2012. 585 s.
Read PDF Back to contents
Background