Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Rent regulation of import substitution in the food industry

E. V. Malysh, kand. ekon. nauk st. nauchnyy sotrudnik, Institut ekonomiki Uralskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk (Ekaterinburg, ul. Moskovskaya, 29)

пищевая промышленность, импортозамещение, стратегия развития, рентоориентированный потенциал.

References

1. Malysh E.V. Rentoorientirovannaya sistema konkurentnyh vzaimodeystviy v strategii importozamescheniya pischevoy i pererabatyvayuschey promyshlennosti Sverdlovskoy oblasti // Materialy III Vserossiyskogo simpoziuma po regionalnoy ekonomike. Tom 3. Sovremennaya gosudarstvennaya regionalnaya politika. Rol setey i setevyh konfiguratsiy v protsesse regionalnogo razvitiya stran evraziyskogo ekonomicheskogo prostranstva. – Ekaterinburg : Institut ekonomiki UrO RAN, 2015. - 240 s. - S. 100-104.
2. Porter M. Konkurentsiya / M. Porter. - SPb. : Izd. dom «Vilyams», 2000.
3. Lavrikova YU.G. Strategicheskiy vektor razvitiya predpriyatiy pischevoy i pererabatyvayuschey promyshlennosti regiona / YU.G. Lavrikova, E.V. Malysh // Ekonomika selskohozyaystvennyh i pererabatyvayuschih predpriyatiy. – 2015. – #5. - S. 33-36.
Read PDF Back to contents
Background