Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Agromarketing in modern conditions: problems and development prospects

K. V. Noskova, st.prepodavatel kafedry menedzhmenta i ekonomicheskoy teorii, Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

In the article the author discusses the development agromarketing activity in the market of agricultural products of the Sverdlovsk region. It is also proposed measures to improve the competitive environment at the regional level.

References

1. A.L. Pustuev, A.G. Ahtaryanova, A.N. Medvedev. Marketingovaya deyatelnost agrarnyh hozyaystv: problema sovershenstvovaniya Ekaterinburg: OOO «IRA UTK», 2012 – 169 s
2. Ivanova N.V. RATSIONALIZATSIYA MEHANIZMOV UPRAVLENIYA MARKETINGOM V APK // Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya. – 2014. – # 5 – str. 124-128
3. Kotler F., Trias de Bez F. Novye marketingovye tehnologii. Metodiki sozdaniya genialnyh idey. SPb. : Neva, 2014.
4. Prokopenko N. F. Kachestvo produktsii i truda v selskom hozyaystve. M. : Ekonomika, 2014
Read PDF Back to contents
Background