Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Problems of improving the economic mechanism in the agricultural sector in modern conditions

Ivliev I. V., kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, ulitsa Karla Libknehta, 42) Retsenzent: Astratova G. V., doktor ekonomicheskih nauk, professor

In the present article, based on consideration of the elements of the economic mechanism with the help of theory of demand and supply, theory of consumer behavior, theory of production and costs, theory of the firm under perfect and imperfect competition, the theory of pricing of factors of production, theory of social equilibrium microeconomic foundations of entrepreneurship and the theory of macroeconomic indicators of equilibrium of aggregate demand and aggregate supply, theory of intermediate and final consumption, theories of income, theories of inflation, the theory of savings, investment theory, macroeconomic instability, macroeconomic theory, growth theory, monetary systems and methods of monetary regulation, the theory of financial system and financial policy, theories of world trade and the theory of the monetary system, developed in macroeconomics, the basic problem of the regulation ( distortion) data in financial reports. At the same time, the author's methods of creating knowledge in the agricultural sector, allow you to fully solve the problem of characteristics of key competencies in the profile “Finance and credit”. On the basis of the content of internal and external sources of information that are shown in this study, there is a possibility of the accumulation of knowledge in the data warehouse of the Department of accounting and audit of USAU.

References

1. Astratova G.V. Sovremennye tendentsii razvitiya rynka uslug vysshego obrazovaniya // Naukovedenie : internet-zhurnal. 2016. T. 8. # 4. 27 s. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dos- tupa : http://naukovedenie.ru/PDF/95EVN416.pdf.
2. Ahunova A.R., Brazhnik M.V. Kompleksnyy analiz finansovo-hozyaystvennoy deyatel- nosti: znachenie i zadachi v usloviyah rynochnoy ekonomiki // Molodezh i nauka. 2016. # 5. 176 s.
3. Ivliev I.V. Osnovy prikladnoy makroekonomiki. Ekaterinburg : Izd-vo UrGEU, 2014. 52 s.
4. Ilyashenko V.V. Mikroekonomika : uchebnoe posobie. M. : Knorus, 2012. 288 s.
5. Kiryakova N.I. Funktsionalnye ekonomicheskie sistemy kak formy adaptatsii eko- nomiki v institutsionalnoy srede // Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya. 2016. # 39 (81). S. 146.
6. Natsionalnye scheta Rossii v 2007–2014 gg. : stat sb. / Rosstat. M., 2015. 304s.
7. Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 38.03.01 “ Ekonomika” // Minobrnauki.rf [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://www.fgosvo.ru/uploudfiles/fgosvob/380301.pdf.
8. Tatarkin A.I. Video s vystupleniya Tatarkina // Yutub [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : https://www.youtube.com/watch?v=6hXvDgS8YEg.
Read PDF Back to contents
Background