Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Ways of increase of efficiency of functioning of agro-industrial complex of the Sverdlovsk region

Kirina I. L., kandidat sotsiologicheskih nauk, Andreeva O. A., student Rossiyskogo gosudarstvennogo professionalno-pedagogicheskogo universiteta (Ekaterinburg, ul. Mashinostroiteley, 11) Retsenzent: Mokronosov A. G., doktor ekonomicheskih nauk, professor

The article analyzes the indicators characterizing the state of agriculture in the Sverdlovsk region. Discusses actual problems of development of agroindustrial complex of the region and ways of their solution with the purpose of increase of efficiency of functioning.

References

1. Chupina I. P. Institut gosudarstvennogo regulirovaniya APK v RF // Upravlenets. Izd- vo URGEU–SINH. 2012. # 1-2 (29-30). S. 18–23.
2. Chupina I. P., Tryastsin M. M. Mehanizm razvitiya sistemy prodovolstvennogo samo- obespecheniya // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. # 11-2 (106). S. 73–76.
3. Chupina I. P. Sovremennoe sotsialno-ekonomicheskoe polozhenie agrarnyh predpri- yatiy regiona // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. # 4. S. 107–109.
4. Yurieva E. A. Sovremennye problemy razvitiya selskogo hozyaystva v Rossii i puti ih preodoleniya // Nikonovskie chteniya. 2010. # 14. S. 36–39.
Read PDF Back to contents
Background