Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Influence of the meat productivity of bull-calves of sucklings and meat breeds on classification of beef

Mikloshevich T.I., kandidat selskohozyaystvennyh nauk, dotsent, Kolbasina A.V., magistrant Kostanayskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. Baytursynova, Grinets L.V., kandidat selskohozyaystvennyh nauk, dotsent UrGAU

Increase of production of meat with the simultaneous decline of his prime price and improvement of quality one of main problems, that stands before the cattle-breeders of Kazakhstan. Presently due to the beef got from the cattle of suckling direction of the productivity it is impossible to satisfy the necessity of population, therefore required new ways of increase of her production. In this connection specialists of agroindustrial complex directed effort on the use of cattle of the combined and meat breeds for the production of beef, that assists a speed-up height, development and forming of the meat productivity of sapling of cattle grown on meat.

References

1. Grinets L.V. Resursosberegayuschie tehnologii – rezerv povysheniya ekonomicheskih voz- mozhnostey pashni // Izvestiya Orenburgskogo agrarnogo universiteta. 2012. # 2 (34). S. 48– 50.
2. Kopteva L.A. Strategii upravleniya razvitiem myasnogo rynka v Kazahstane // Materia- ly mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Baytursynovskie chteniya». Kostanay : KGU im. A. Baytursynova, 2010. S. 63–65.
3. Smagulov A.K., Abylgazinova A. Sistema standartov RK na myaso i myasnuyu produktsiyu i problema ih unifikatsii s trebovaniyami VTO // Vestnik s.-h. nauki Kazahstana. Almaty : Bastau, 2005. S. 40–41.
4. Tegza I.M. Myasnaya produktivnost bychkov kazahskoy belogolovoy porody pri inten- sivnom vyraschivanii v TOO «Karaman-K» // 3i intellekt, ideya, innovatsiya. Mnogoprofil- nyy nauchnyy zhurnal, 2016. # 1. S. 101–108.
5. Bagriy B., Karabanov E. Myasnaya produktivnost pomesey ot bykov raznogo tipa // Zhi- votnovodstvo. 1980. # 5. S. 32–33.
Read PDF Back to contents
Background