Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Use of volleyball for improving the quality of physical training of students of agrarian universities

Mironova G. L., kandidat biologicheskih nauk, professor, Antonov S. V., kandidat biologicheskih nauk, zaveduyuschiy kafedroy fizicheskogo vos- pitaniya i sporta Uralskogo GAU, Tushnolobova N. L., starshiy prepodavatel, Karimov N. M., dotsent

The sport of volleyball can be used to improve a number of basic motor qualities of students at agricultural universities. Engaging students in volleyball strengthens the musculo-skeletal system, improves coordination, and develops a number of specific motor skills. Jumping, strength, and endurance all are improved when students play volleyball. Several other sports such as table tennis, handball, football and basketball also can be used to improve physical fitness of students.

References

1. Belyaev A.A., Belyaev A.V., Zheleznyak YU.D., Kuvshinnikov V.V., Rodionov A.V., Savin M.V., Topyshev O.P., Furaev YU.P. Voleybol : ucheb. dlya vysshih ucheb. zaved. fiz. kultury / pod red. A.V. Belyaeva, M.V. Savina. M. : SportAkademPress, 2002. 368 s.
2. Zheleznyak YU.D. 120 urokov po voleybolu : ucheb. posobie dlya stud. Kolledzhey. M. : FiS, 1965.
3. Belskih E.V., Mironova G.L., Karimov N.M., Nesmelov B.YU. [i dr.]. Sistemnyy podhod v podgotovke studentov-voleybolistov: metod. rekom. dlya stud. vuzov vseh napravleniy pod- gotovki / pod red. G.L. Mironovoy. Ekaterinburg : izd-vo UrGSHA, 2005. 25 s.
4. Mironova G.L., Antonov S.V., Karimov N.M., Sosnovskih D.S. Voleybol kak sredstvo fizicheskogo vospitaniya studentov : metod. posobie dlya studentov vseh napravleniy podgo- tovki po uchebnoy distsipline «Fizicheskaya kultura». Ekaterinburg : Uralskiy GAU, 2016. 58 s.
5. Mironova G.L., Neverova O.P. Rol fizicheskogo vospitaniya v podgotovke vypusknikov agrarnogo universiteta // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2013. # 4. S. 6.
6. Mironova G.L., Neverova O.P. Reabilitatsiya cheloveka v fizkulturno-ozdorovitelnoy i professionalnoy deyatelnosti. Ekaterinburg, 2014.
Read PDF Back to contents
Background