Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The youth internet addiction as a socio-cultural issue

Homutnikova E.A., kandidat filologicheskih nauk, Lutkova A.S., student Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta (Kurgan, ul. Sovetskaya, 63, str. 4) Retsenzent: Bagretsov D.N., kandidat filologicheskih nauk

The article is devoted to the youth Internet addiction which is considered today as a growing sociocultural issue. The number of young people addicted to the Internet increases every year. As a result, special attention should be drawn to the studies and prevention from the Internet dependency. The notion of the youth Internet addiction is introduced in the paper. The works of the scientists studying the following issue are examined. The symptoms and signs of the problematic Internet use are discussed. The article also presents the results of the Internet addiction tests carried out among the students of Kurgan State University.

References

1. Arestova O.N., Babanin L.N, Voyskunskiy A.E. Kommunikatsiya v kompyuternyh setyah: psihologicheskie determinanty i posledstviya // Vestnik Moskovskogo universiteta. 2003. Seriya 14. Psihologiya. 1996. # 4. S. 14–20.
2. Arestova O.N., Babanin L.N., Voyskunskiy A.E. Motivatsiya polzovateley Interneta; 2-ya Rossiyskaya konferentsiya po ekologicheskoy psihologii. Tezisy (Moskva, 12–14 aprelya 2008 g.). M. : Ekopsitsentr ROSS.
3. Babaeva YU.D,Voyskunskiy A.E. Psihologicheskie posledstviya informatizatsii // Psi- hologicheskiy zhurnal. T. 19. 1998. # 1. S. 89–100.
4. Burova V. A. Sotsialno-psihologicheskie aspekty Internet-zavisimosti [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : user.lvs.ru/vita/doclad.htm.
5. Voyskunskiy A.E. Aktualnye problemy zavisimosti ot interneta // Psihologicheskiy zhurnal. 2004. T. 25. # 1. S. 90–100.
6. Voyskunskiy A.E. Zavisimost ot Interneta: aktualnaya problema // Konferentsiya na portale Auditorium. Sotsialnye i psihologicheskie posledstviya primeneniya informatsi- onnyh tehnologiy (01.02.2006–01.05.2006) [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://banderus2.narod.ru/80266.html.
8. Voyskunskiy A. E. Psihologicheskie aspekty deyatelnosti cheloveka v Internet-srede [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : psynet.by.ru/texts/voysk2.htm.
9. Voyskunskiy A. E. Psihologicheskie issledovaniya fenomena Internet-addiktsii // 2-ya Rossiyskaya konferentsiya po ekologicheskoy psihologii. Tezisy (Moskva, 12–14 aprelya 2005 g.). Sektsiya Psihologicheskie aspekty deyatelnosti cheloveka v Internet-srede [Elek- tronnyy resurs]. Rezhim dostupa : psynet.by.ru/texts/voysk4.htm.
10. Zhichkina A. Sotsialno-psihologicheskie aspekty obscheniya v Internet // Flogiston [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : flogiston.ru/projects/articles/refinf.shtml.
11. Kimberli Yang S. Diagnoz — Internet-zavisimost // Baku pages [Elektronnyy re- surs]. Rezhim dostupa : https://www.bakupages.com/blglist. php?id=84928&s=1&blg_id=4&cmm_id=0&usp_id=31809.
12. Zavisimost ot sots setey: priznaki, prichiny, resheniya // BBcont.ru [Elektronnyy re- surs]. Rezhim dostupa : http://bbcont.ru/psychologies/zavisimost-ot-soc-setei-priznaki-prichinyresheniya. html (data obrascheniya : 13.12.2016).
13. Zavisimost ot sotsialnyh setey:ee prichiny i metody izbavleniya // VrednoeDelo.ru [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://vrednoedelo.ru/drugie-zavisimosti/socialnyeseti. html (data obrascheniya : 15.12.2016).
14. Zavisimost ot sots. Setey. Nevidimaya opasnost // Psi – Doctor.ru [Elektronnyy re- surs]. Rezhim dostupa : http://psi-doctor.ru/zavisimosti/ot-socialnyx-setej.html (data obrascheniya : 05.12.2016).
15. Issledovanie zavisimosti sovremennoy molodezhi ot interneta // Webtrafff.ru [Elek- tronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://webtrafff.ru/statistika-zavisimosti-ot-interneta.html (da- ta obrascheniya : 05.12.2016).
16. Internet zavisimost molodezhi // Vunivere.ru [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostu- pa : http://vunivere.ru/work15505 (data obrascheniya : 10.12.2016).
17. Homutnikova E.A. (Korshkova). Leksika i frazeologiya Internet-zhargona // Aktual- nye problemy lingvistiki: Sbornik nauchnyh trudov. Vyp. 2. Kurgan : Izd-vo Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta, 2008. S. 68–70.
18. Homutnikova E.A. (Korshkova). Sovremennyy internet zhargon // Organizatsiya raboty s molodezhyu: Problemy i perspektivy : sb. nauch. tr. Kurgan : Izd-vo Kurganskogo gosudar- stvennogo universiteta, 2008. S. 51–55.
19. Homutnikova E.A. (Korshkova). Vliyanie massovyh kommunikatsiy na yazykovuyu lich- nost sovremennoy molodezhi // Aktualnye voprosy podgotovki spetsialistov molodezhnoy sfery v usloviyah transformatsii sotsialno-znachimyh harakteristik sovremennoy molode- zhi : materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (4–5 iyunya 2007 g.). Novo- sibirsk : Izd-vo NGPU, 2007. S. 34–44.
Read PDF Back to contents
Background