Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Thermodynamic simulation of chloride behavior in combustion of radioactive graphite in the atmosphere of air

Chovishyan O.A., kursant, Peshkov A.V., kandidat tehnicheskih nauk, nachalnik uchebno-metodicheskogo otdela Uralskogo instituta GPS MCHS Rossii (Ekaterinburg, ul. Mira, 22) Retsenzent: Terentiev D.I., kandidat himicheskih nauk, dotsent

Theoretical bases of thermodynamic modeling are described. The possibilities of the TERRA software for thermodynamic modeling of the behavior of radioactive graphite during heating (combustion) in the air atmosphere are considered. It is shown that the use of the thermodynamic modeling methodology and the TERRA software package allows modeling and predicting phase and chemical transformations during heating (combustion). The behavior of radioactive chlorine in the combustion of radioactive graphite in an air atmosphere has been studied using thermodynamic modeling. It has been established that radioactive chlorine is a condensed and vaporous CaCl2, the product of burning carbon at a temperature above 900K is CO and CO2 in a ratio of 1:1.

References

1. Skachek M.A. Obraschenie s otrabotannym yadernym toplivom i radioaktivnymi otho- dami AES. M. : Izdat. dom MEI, 2007. 448 s. 2. Mikeev A.K. Protivopozharnaya zaschita AES. M. : Energoizdat, 1990. 432 s. 3. Krinitsyn A.P., Pazuhin E.M. Issledovanie obraztsov grafita iz 4-go bloka Cherno- bylskoy AES // Radiohimiya. 1994. T. 36. # 6. S. 522–528. 4. Yang H.-C., Eun H.-C., Lee D.-G. Behavior of radioactive elements during thermal treatment of nuclear graphite waste. Thermodynamic model analysis // J. of nuclear science and technology, 2005. 42. # 10. P. 869–876. 5. Barbin N.M., Terentiev D.I., Peshkov A.V., Alekseev S.G. Sravnitelnyy termodina- micheskiy analiz protsessov pererabotki radioaktivnogo grafita szhiganiem v atmosfere vozduha i okisleniem v solevom rasplave // Rasplavy. 2013. # 4. S. 25–35. 6. Vatolin N.A., Moiseev G.K., Trusov B.G. Termodinamicheskoe modelirovanie v vysoko- temperaturnyh sistemah. M. : Metallurgiya, 1994. 352 s. 7. Moiseev G.K., Vyatkin G.P., Barbin N.M. Primenenie termodinamicheskogo modeliro- vaniya dlya izucheniya vzaimodeystviya s uchastiem ionnyh rasplavov. Chelyabinsk : Izd-vo YUUrGU, 2002. 116 s. 8. Barbin N.M., Alekseev S.G., Alekseev K.S. Primenenie termodinamicheskogo modeliro- vaniya dlya izucheniya polimerov pri nagrevanii // Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universi- teta. Tehnicheskie nauki. 2013. # 8. S. 245–247. 9. Barbin N.M., Kazantsev G.F., Vatolin N.L. Pererabotka vtorichnogo svintsovogo syrya v ionnyh solevyh rasplavah. Ekaterinburg : UrO RAN, 2002. 180 s. 10. Barbin N., Terentiev D., Alekseyev S., Barbina T. Thermodynamic modeling of the Pb+Bi melt evaporation under various pressure and temperatures // Computational Materials Sciens. 2013. V. 66. Pp. 28–33. 11. Terentiev D.I., Barbin N.M., Borisenko A.V., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe is- sledovanie sostava gazovoy fazy nad rasplavami sistemy Pb-Bi // Perspektivnye materia- ly. 2011. # 13. S. 859–864. 12. Terentiev D.I., Barbin N.M., Borisenko A.V., Alekseev S.G. Sostav i teplofiziche- skie svoystva sistemy (Pb-Bi) – par pri razlichnyh usloviyah // Prikladnaya fizika. 2012. # 3. S. 23–38. 13. Barbin N.M., Terentiev D.I., Alekseyev S.G. Computer calculation for thermal behavior of Na2CO3-Li2CO3 melt // Journal of Engineering Thermo physics. 2011. T. 20. # 3. Pp. 308–314. 14. Terentiev D.I., Barbin N.M., Borisenko A.V., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe mo- delirovanie ispareniya rasplavov Pb+Bi pri razlichnyh davleniyah // Himicheskaya fizika i mezoskopiya. 2011. T. 13. # 3. S. 350–355. 15. Barbin N.M. Termodinamicheskoe modelirovanie termicheskogo povedeniya rasplavov Li2CO3 +Na2CO3 i CaCO3 +Na2CO3//Himicheskaya fizika i mezoskopiya. 2008. T. 10. # 3. S. 354–360. 16. Alekseev S.G., Barbin N.M., Alekseev K.S., Orlov S.A. Svyaz pokazateley podzharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. I. Alkalony // Pozharovzryvobezopasnost. 2010. T. 19. # 5. S. 23–30. 17. Alekseev S.G., Barbin n.M., Alekseev K.S., Orlov S.A. Svyaz pokazateley podzharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. II. Ketony (Chast1) // Pozharovzryvobezopasnost. 2011. T. 20. # 6. S. 8–15. Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 7. S. 35–46. 22. Smirnov V.V., Alekseev S.G., Barbin N.M., Zhivotinskaya L.O. Svyaz pokazateley po- zharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. IX. Hloralkany // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 4. S. 13–21. 23. Smirnov V.V., Alekseev S.G., Barbin N.M., Kalach A.V. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XI. Galogenalkany // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 8. S. 25–37. 24. Alekseev S.G., Alekseev K.S., Zhivotinskaya L.O., Barbin N.M. Svyaz pokazateley po- zharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. X. Slozhnye efiry (Chast 2) // Pozharovzryvo- bezopasnost. 2013. T. 22. # 5. S. 9–19. 25. Alekseev S.G., Barbin N.M., Avdeev A.S., Pischalnikov A.V. O vzryvopozharoopasnosti vodochnoy produktsii // Pozharovzryvobezopasnost. 2009. T. 18. # 2. S. 20–23. 26. Alekseev S.G., Pischalnikov A.V., Levkovets I.A., Barbin N.M. O pozharovzryvoopasno- sti vodnyh rastvorov etanola // Pozharovzryvobezopasnost. 2010. T. 19. # 5. S. 31–33. 27. Alekseev S.G., Smirnov V.V., Alekseev K.S., Barbin N.M. Temperatura vspyshki. Chast III. Metody rascheta cherez temperaturu kipeniya // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 3. S. 30–43. 28. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. II. RD 03-409-01 // Pozharovzryvobezopasnost. 2011. T. 20. # 1. S. 21–27. 29. Alekseev S.G., Smirnov V.V., Barbin N.M. Temperatura vspyshki. Chast I. Istoriya vo- prosa, definitsii, metody eksperimentalnogo opredeleniya* // Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 5. S. 35–41. 30. Alekseev S.G., Alekseev K.S., Smirnov V.V., Barbin N.M. Temperatura vspyshki. Chast IV. Deskriptornyy metod rascheta // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 5. S. 18–37. 31. Rudakov O.YU., Alekseev S.G., Berdnikova N.V., Barbin N.M., Kalach A.V. Pozharovzry- vobezopasnost hromatograficheskoy analiticheskoy laboratorii // Pozharovzryvobezopas- nost. 2012. T. 21. # 1. S. 57–60. 32. Alekseev S.G., Barbin N.M., Alekseev K.S., Orlov S.A. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. IV. Prostye efiry // Pozharovzryvobezopasnost. 2011. T. 20. # 9. S. 9–16. 33. Smirnov V.V., Alekseev S.G., Barbin N.M. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XIV. Alkilaminy // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 9. S. 27–37. 34. Barbin N.M., Kobelev A.M., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe mode- lirovanie povedeniya radionuklidov pri nagreve (szhiganii) radioaktivnogo grafita v pa- rah vody // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 10. S. 38–47. 35. Alekseev S.G., Barbin N.M., Smirnov V.V. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. VII. Nitroalkany // Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 12. S. 22–24. 36. Smirnov V.V., Alekseev S.G., Barbin N.M., Zhivotinskaya L.O. Svyaz pokazateley po- zharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XIII. Tiospirty // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 8. S. 15–25. 37. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev T.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. I. RB G- 05-039-96 // Pozharovzryvobezopasnost. 2010. T. 19. # 5. S. 37–47. 38. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Guriev E.S. Sravnitelnyy analiz metodik prognozirovaniya posledstviy vzryvov gazoparovozdushnyh smesey // Problemy analiza ris- ka. 2013. T. 10. # 4. S. 12–19. 39. Alekseev K.S., Alekseev S.G., Barbin N.M. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. Chast XXII. Dialkilkarbonaty // Butlerovskie soobscheniya. 2016. T. 45. # 1. S. 93–100. 40. Alekseev S.G., Koshelev A.YU., Barbin N.M. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XVI. A,YU-Aminospirty // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 12. S. 13. 41. Alekseev S.G., Koshelev A.YU., Barbin N.M., Spiridonov M.A. Svyaz pokazateley po- zharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XIX. Nitroatsetaty // Pozharovzryvobezopas- nost. 2015. T. 24. # 7. S. 17–7. 42. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. VI. T1CHO-METODY (Chast 1) // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 7. S. 22–29. 43. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharo- opasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. VII. BST-METODY // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 12. S. 23–30. 44. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. III. SP 12.13130.2009 // Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 1. S. 33–38. 45. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. IV. GOST R 12.3.047-98* // Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 6. S. 34–37. 46. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. V. PB 09-540-03* // Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 8. S. 32–35. 47. Alekseev S.G., Pischalnikov A.V., Barbin N.M., Levkovets I.A. Vliyanie vneshnih uslo- viy hraneniya vodki na ee pokazateli pozharovzryvoopasnosti // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 3. S. 22–28. 48. Alekseev K.S., Barbin N.M., Kalach A.V., Kalach E.V. Primeneniya deskriptornogo me- toda QSPR dlya prognozirovaniya temperatury vspyshki spirtov // Pozharovzryvobezopas- nost. 2014. T. 23. # 1. S. 21–24. 49. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharo- opasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. VIII. Sravnenie metodov Dorofeeva. RD 03-409-01 i BST2 // Pozharovzryvobezopasnost. 2015. T. 24. # 3. S. 6–12. 50. Barbin N.M., Terentiev D.I., Alexeev S.G., Barbina T.M. Thermodynamic analysis of radioactive graphite reprocessing in air and oxidation in molten salt // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2014. T. 299. # 3. S. 1747–1757. 51. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Pischalnikov A.V., Orlov S.A., Ulomskiy E.N. Pokazateli pozharovzryvoopasnosti protivovirusnogo preparata triazavirina i polupro- duktov ego sinteza // Pozharovzryvobezopasnost. 2008. T. 17. # 3. S. 46–48. 52. Alekseev S.G., Levkovets I.A., Ryzhkov O.V., Artemiev G.A., Barbin N.M., Pischalni- kov A.V., Kotovskaya S.K. Pokazateli pozharovzryvoopasnosti osnovnyh poluproduktov v sinteze antibakterialnogo preparata levofloksatsina // Pozharovzryvobezopasnost. 2010. T. 19. # 5. S. 34–36. 53. Alekseev S.G., Levkovets I.A., Ryzhkov O.V., Artemiev G.A., Barbin N.M., Pischalni- kov A.V., Kotovskaya S.K. Pokazateli pozharovzryvoopasnosti antibakterialnogo preparata levofloksatsina i ego osnovnyh poluproduktov // Pozharovzryvobezopasnost. 2011. T. 20. # 1. S. 18–20. 54. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Pischalnikov A.V. Vybor naibolee opasnoy LVZH pri kategorirovanii pomescheniy // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 9. S. 19- 24. 55. Alekseev S.G., Mavlyutova L.K., Koshelev A.YU., Alekseev K.S., Barbin N.M. Svyaz po- kazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XII. Alkilbenzoly i dialkilben- zoly // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 6. S. 38–46. 56. Alekseev S.G., Koshelev A.YU., Barbin N.M. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XVIII. Alkilnye proizvodnye aminometanola // Pozharovzryvobe- zopasnost. 2015. T. 24. # 2. S. 36–44. 57. Alekseev S.G., Guriev E.S., Barbin N.M. Esche raz o sravnenii metodik prognozirova- niya posledstviy vzryvov toplivno-vozdushnyh smesey // Problemy analiza riska. 2015. T. 12. # 2. S. 56–70.
Read PDF Back to contents
Background