Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Patriotism Education in the system of adult education as a factor of national security of Russia

Nekrasov S. N., d-r filos. nauk, prof., Dzholiev I. M., dots., Sosnovskih D. S., st. prepodavatel Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet

National security and the problem of the education system development are closely linked. The knowledge and technology, employee qualifications and management resources are necessary condition for prosperity. In our country, education has traditionally been understood under the organic unity of the school, the fundamental science as the basis for training, human science as the basis of spiritual unity of the peoples of Russia. Science, school, humanitarian culture can not exist separately. A serious danger stems from the fall of the prestige of the state and the social significance of the figure of the teacher and the emergence of the role of the manager and facilitator in the formation.

References

1. Tsit. po: Sadovnichiy V.V. Obrazovanie kak faktor natsionalnoy bezopasnosti Rossii // Aktualnye problemy regionalnoy politiki i natsionalnoy bezopasnosti. – Ekaterinburg, 1998. – S.180.
2. Sadovnichiy V.V. Obrazovanie kak faktor natsionalnoy bezopasnosti Rossii // Aktualnye problemy regionalnoy politiki i natsionalnoy bezopasnosti. – Ekaterinburg, 1998. – S.180.
3. Rezultatom okazyvaetsya takzhe poyavlenie novogo ateizma intellektualov. Sm. zhurnal «Novyy bezbozhnik» – Zhurnal ateisticheskogo obschestva Moskvy.
4. Ryazanov V.T. Krizis industrializma // Postindustrialnyy mir i Rossiya. – M., 2001. – S.512-513.
5. Sm.: Dahl R.A. Dilemmas of pluralist democracy. Autonomy vs. Cultural. – Yale, 1982; The essential neoconcervatism. / Ed. Gersjn M. – N.Y., 1996; Grunden R.M. A brief history of american culture. – L., 1996; Shannon C. Conspicuous criticism. Tradition, the individual, and culture in american social thought. – Baltimore, 1996.
6. Sm.: Pento R., Gravitts M. Metody sotsialnyh nauk. – M.: Progress, 1972.
7. Sm.: Naem D. Psihologiya i psihiatriya v SSHA. – M.: Mysl, 1982.
8. Sm.: Yazyk i soznanie. – M.: Progress, 1989.
9. Sm.: Neomarksizm i sotsiologiya kultury / Pod red. YU.N.Davydova. – M.: Nauka, 1985.
10. Sm.: Nesbitt D., Eburdin P. Chto nas zhdet v 90 gody. Megatendentsii. – M.: Progress, 1990.
11. Eta problematika podrobno opisana v nashey monografii: Nekrasov S.N. Kak obrazovat vzroslyh. Andragogika neoindustrializma – nauka HH1 veka. Ekb: izd. Uralskoe, 2010
12. Osipov G.V. Sotsiologicheskaya teoriya i sotsialnaya praktika // Sotsiologiya. # 1, 2006. S. 11.
13. Human nature and social theory. A letter by Erich Fromm // International Erich Fromm Society. # 4, 2000. p. 31.
14. Berdyaev N.A. Istoki i smysl russkogo kommunizma. Reprint. Izdaniya 1955 g. M.: Nauka, 1990.
Read PDF Back to contents
Background