Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Linguistic aspect of international relations

Kulikova E. S., kand. ekon. nauk, dotsent, Semenyuk K. S., st. prepodavatel Uralskogo GAU (Ekaterinburg, ul. K.Libknehta, 42)

The article is devoted to the increasing significance of the linguistic factor in the world political relations. The interrelations of economics and linguistics is evident in the changes of the linguistic picture of a person’s world, determined by economic process. The alterations of an economic idea lead to the actualization of certain notions in the linguistic world pattern. The author comes to the conclusion that economic awareness is closely connected to the linguistic system, has linguacultural specific character and is reflected in the linguistic world pattern.

References

1. Voronov V.V. Osobennosti preobrazovaniya ekonomicheskoy praktiki i ekonomicheskogo soznaniya v Rossii // Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. – Rostov, 2008. - # 4. – s. 39-54
2. Molchanova G.G., Tarbeeva O.V. Lingvokulturnye kontsepty i paremicheskoe modelirovanie // Kontseptualnyy analiz yazyka: Sovremennye napravleniya i issledovaniya: Sb. nauchnyh trudov / pod red. E.S. Kubryakovoy. – M., 2007. – S.42-59.
3. Popova Z.D., Sternin I.A. Semantiko-kognitivnyy analiz yazyka. – Voronezh: izd-vo «Istoki», 2007. - 250 s.
4. Prigozhin A.I. Dezorganizatsiya: Prichiny, vidy, preodolenie. – M.: Alpina Biznes Buks, 2007. – 402 s.
5. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M.: Eksmo, 2007. 960 s.
6. Stepanov YU. S. Konstanty: slovar russkoy kultury. — M.: Akademicheskiy proekt, 2004. — 989 s.
7. Titova O.I. Perspektivy lingvisticheskogo issledovaniya rekurrentnyh edinits leksikona. // Filologicheskie nauki. - 2003. - # 2. - s.79 – 86
8. Haylbroner R.L. Filosofy ot mira sego / Per. s angl. – M.: Kolibri, 2008. – 432 s.
9. Halipov V.F., Halipova E.V. Vlast. Politika. Gosudarstvennaya sluzhba. – M.: Luch, 2006. – 511 s.
10. Yarotskaya G.S. Yazykovaya reprezentatsiya ekonomicheskogo soznaniya: printsipy lingvokulturologicheskogo issledovaniya // Mova: Naukovo-teoretichniy chasopis z movoznavstva. – 2009. - # 14. – s. 42-49
Read PDF Back to contents
Background