Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Forming personal competences during natural sciences study

L. M. Naumova, kandidat himicheskih nauk, dotsent kafedry himii Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article considers problem of forming personal competences during studying natural sciences at higher school. It is shown that professor`s efforts must serve for the common aim of forming general and personal competences of graduating students. There are considered methods and ways of forming educational, infor- mative and communicative competences.

References

1. Vikipediya : elektronaya entsiklopediya [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa : http://ru.wikipedia.org.
2. Ivanov D. A., Mitrofanov K. G., Sokolova O. V. Kompetentnostnyy podhod v obrazova- nii. Problemy, ponyatiya, instrumentariy. M., 2008.
3. Kurochkina V. E. Teoriya i praktika realizatsii kompetentnostnogo podhoda v vysshem professionalnom obrazovanii // Sotsialnaya sfera obschestva: innovatsionnye tendentsii razvitiya : materialy Vseros. foruma, 2 noyabrya 2010 g. Krasnodar : IEiU MiSS, 2010.
4. Salnikov N. A., Buruhin S. B. Reformirovanie vysshey shkoly: kontseptsiya novoy obra- zovatelnoy modeli // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2008. No 2. S. 3–11.

Read PDF Back to contents
Background