Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Systematic organization of practical activities of students at enterprises is the key to successful employment of graduates

Sharapova V.M. d.e.n., professor, UrGAU Shishkina E.YU., master proizvodstvennogo obucheniya, KGKP «Kostanayskiy professionalno-tehnicheskiy kolledzh» Upravleniya obrazovaniya akimata Kostanayskoy oblasti (Kazahstan, g. Kostanay, ul. Borodina, 138/1)

The article discusses the issues of training sessions at the production of students of the Kostanay Vo-cational and Technical College. Professional acquaintance with the trading enterprise, the passage of production practice, contribute to the rapid employment of graduates.

References

1. Bevzyuk, V. V. Sotsialno-pedagogicheskie usloviya prakticheskogo obucheniya studenta kol-ledzha: dissertatsiya ... kandidata pedagogicheskih nauk: 13.00.01. Orenburg, 2008.
2. Kalashnikova, L.M. Pedagogicheskie usloviya sovremennoy organizatsii prepodavaniya spetsialnyh distsiplin v uchrezhdeniyah srednego professionalnogo obrazovaniya: dissertatsiya ... kandidata pedagogicheskih nauk : 13.00.08. Habarovsk, 2012.
3. Krylova, L. N. Formirovanie professionalnyh kompetentsiy tehnika-mehanika v part-nerstve s predpriyatiyami neftegazovoy otrasli: dissertatsiya ... kandidata pedagogicheskih nauk: 13.00.08. Kazan, 2013.
Read PDF Back to contents
Background