Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Psychological features of risk management at the enterprise

Simonovich G. N., Simonovich N. N., kandidat psihologicheskih nauk, Maksimova O. A., student Rossiyskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta (Moskva, Miusskaya ploschad, d. 6)

The article reveals the psychological peculiarities of risk management. The paper clearly shows that people are not psychologically ready to overestimate the low probability of emer-gence of alternatives and underestimate high probabilities. It is concluded that at the same risk people strive more psychologically to maintain their financial level than to increase it.

References

1. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Innovatsionnye metody issledovaniya natsionalnoy bezopasnosti // Kazanskiy sotsialno-gumanitarnyy vestnik. 2012. # 3-4(6). S. 9 – 10.
2. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno – psihologicheskaya bezopasnost regionov rossiyskoy federatsii // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 8. S. 40-44.
3. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Prinyatie resheniy po upravleniyu organizatsiey v period krizisa: Sotsialno – psihologicheskie aspekty //Audit i finansovyy analiz. 2015. # 4. S. 308 -311.
4. Kiseleva I. A., Simonovich N. E Rol motivatsii v effektivnyh kompaniyah // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2015. # 21. S. 16 -24.
5. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Innovatsionnye metody prinyatiya resheniy v usloviyah riskov: psihologicheskie aspekty // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2016. # 2. S. 35.
6. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Konkurentosposobnost predpriyatiya v usloviyah glo-balizatsii obschestva: vliyanie korporativnoy kultury // Natsionalnye interesy: pri-oritety i bezopasnost. 2014. # 11. S. 39-44.
7. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno – psihologicheskaya bezopasnost predpriyatiya // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 5. S. 30 -34.
8. Yachmeneva N. P., Simonovich N. E. K probleme ispravleniya i resotsializatsii nesovershennoletnih osuzhdennyh // Vestnik RGGU. Seriya: Psihologiya. Pedagogika. Obrazovanie. 2016. # 2 (4). S. 82 – 92.
Read PDF Back to contents
Background