Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Social well-being of the person from the point of view of the psychologist and the teacher

Simonovich N. N., Simonovich G. N., k. psih. n. Rossiyskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet (Moskva, Miusskaya ploschad, d. 6) Bokova N. V., aspirant Vladimirskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet (Vladimir, pr. Stroiteley, 11)

The article deals in detail with the social well-being of a person from the point of view of a psychologist and a teacher. The article reveals the main provisions of social well-being in order to improve the spiritual well-being of people and the education of young people in modern Russian society.

References

1. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Innovatsionnye metody issledovaniya natsionalnoy bezopasnosti // Kazanskiy sotsialno – gumanitarnyy vestnik. 2012. # 3-4(6). S. 9 – 10.
2. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno – psihologicheskaya bezopasnost regionov rossiyskoy federatsii //Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 8. S. 40-44.
3. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Prinyatie resheniy po upravleniyu organizatsiey v period krizisa: Sotsialno – psihologicheskie aspekty // Audit i finansovyy analiz. 2015. # 4. S. 308 -311.
4. Kiseleva I. A., Simonovich N. E Rol motivatsii v effektivnyh kompaniyah // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2015. # 21. S. 16 -24.
5. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Innovatsionnye metody prinyatiya resheniy v uslo-viyah riskov: psihologicheskie aspekty //Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2016. # 2. S. 35.
6. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Konkurentosposobnost predpriyatiya v usloviyah globalizatsii obschestva: vliyanie korporativnoy kultury //Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 11. S. 39-44.
7. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno – psihologicheskaya bezopasnost predpriyatiya // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 5. S. 30 -34.
8. Yachmeneva N. P., Simonovich N. E. K probleme ispravleniya i resotsializatsii nesovershennoletnih osuzhdennyh // Vestnik RGGU. Seriya: Psihologiya. Pedagogika. Obrazovanie. 2016. # 2 (4). S. 82 – 92.
Read PDF Back to contents
Background