Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

PREPARATION OF THE FUTURE MASTERS OF AGRICULTURAL INDUSTRY TO PEDAGOGICAL ACTIVITY

I.A. Ostapenko, kandidat filosofskih nauk, dotsent, Azovo-Chernomorskiy inzhenernyy institut Donskogo GAU. Retsenzent: I.V. Glushko, doktor filosofskih nauk, dotsent Azovo-Chernomorskogo inzhenernogo instituta Donskogo GAU

The article analyzes the system of mastering agroengineering directions of psychological and pedagogical knowledge by undergraduates. It is noted that the study of undergraduates of the disciplines of the psychological and pedagogical cycle is an important element of the humanitarization of modern higher education and is conducted in accordance with the axiologi-cal approach to learning. The main thrust of the training should be the inclusion of undergraduates in the general scientific and humanitarian context, the emergence of them as future teachers, able to apply modern learning technologies, focused on the personality of the learner. Means to achieve these goals are able to be interactive methods and technologies of learning: free discus-sion and expression of one's own opinion, project technology, elements of problematic and heu-ristic learning, role play, etc. In the process of studying the disciplines of the psychological and pedagogical cycle, the master student goes from the object of pedagogical influence to the sub-ject, acquires qualities that can later make him a teacher of a new generation.

References

1. Vishnyakova S.M. Professionalnoe obrazovanie: Slovar. Klyuchevye ponyatiya, terminy, aktualnaya leksika. M.: NMTS SPO, 1999. 538 s.
2. Zadorina O.S. Pedagogicheskie problemy podgotovki studentov v magistrature // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya. Humanitates. 2015. T. 1. # 1 (1). S. 175-182.
3. Kalinichenko E.B., Romanova O.V., Kapichnikova O.B., Kapichnikov A.I. Problema effektivnosti preemstvennogo obrazovatelnogo protsessa v usloviyah bakalavriata, ma-gistratury i aspirantury // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2015. # 11 (129). S. 115-118.
4. Krylova M.N. Interaktivnye metody v sisteme prepodavaniya gumanitarnyh distsiplin v tehnicheskom vuze // Perspektivy nauki i obrazovaniya. 2016. # 4 (22). S. 39-46.
5. Lozitskiy V.L. Ispolzovanie didakticheskogo potentsiala elektronnyh uchebno-metodicheskih kompleksov v organizatsii protsessa obucheniya na vtoroy stupeni vysshego obrazovaniya v praktiko-orientirovannoy magistrature (na primere EUMK po uchebnoy distsipline «Pedagogika i psihologiya vysshey shkoly») // Nauchnye trudy Respublikanskogo instituta vysshey shkoly. 2017. # 17-2. S. 179-187.
6. Magomedova E.V., Ostapenko I.A. Gumanitarizatsiya vysshego obrazovaniya kak obyazatelnoe uslovie professionalnoy mobilnosti // Nauchno-metodicheskiy elektron-nyy zhurnal Kontsept. 2016. T. 23. S. 51.
7. Marantsman E.K., Kotova S.A. Kontseptualnye podhody k prepodavaniyu distsipliny «Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya» v magistrature // Filologiya i kultura. 2015. # 3. S. 299-302.
8. Margolis N.YU. Rossiyskaya magistratura: osobennosti evolyutsii i problemy // Vestnik Volzhskoy gosudarstvennoy akademii vodnogo transporta. 2014. # 41. S. 157-160.
9. Motovilov O.V. Problemy podgotovki kadrov v magistrature // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2016. # 2. S. 38-45.
10. Ostapenko I.A., Krolivetskaya I.E. Nedostatki lektsionnoy formy obucheniya i puti ih preodoleniya // Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal Kontsept. 2016. T. 23. S. 77.
11. Ostapenko I.A., Krylova M.N. Pedagogika vysshey shkoly: uchebnoe posobie. Zernograd: Az.-Chernom. inzh. in-t FGBOU VO Don. GAU, 2017. 178 s.
12. Popov E.B. Osnovy pedagogiki: uchebnoe posobie dlya slushateley magistratury po napravleniyu «Yurisprudentsiya». Orenburg: Orenb. int-t MGYUA, 2017. 132 s.
13. Semenkova S.N. Osnovy pedagogiki v shemah i tablitsah: uchebno-metodicheskoe posobie. Saratov: Vuzrvskoe obrazovanie, 2017. 97 s.
14. Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 35.04.06 Agroinzheneriya (uroven magistratury) [Elektronnyy resurs]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71217998/paragraph/1:0 (data obrascheniya: 29.04.2018).
Read PDF Back to contents
Background