Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA AS A SYSTEM OF SECTORS OF THE ECONOMY

B. A. Voronin, doktor yuridicheskih nauk, professor, I. P. Chupina, doktor ekonomicheskih nauk, professor, YA. V. Voronina, starshiy prepodavatel, YU. N. Chupin, aspirant UrGAU

The structure of the agro-industrial complex includes only industries that are technologi-cally and economically interconnected and that are directly involved in the production process and in bringing the final product to the consumer. The ratio of industries involved in the produc-tion of food and non-food commodities, is the sectoral structure of the agro-industrial complex. The ratio of the industries included in it expresses its structure. The industries included in the first sphere of the agro-industrial complex are called to pro-vide resources to the production process, to create a basis for the industrialization of agriculture and technical progress in the processing industry, to promote the normal functioning of all parts of the complex. The rhythm, flow and mass production of agricultural products and the final product as a whole largely depend on their activity. The second area includes such new for-mations as agricultural cooperatives. In the process of reforming agriculture received the devel-opment and peasant (farmer) economy. The third sector of the agro-industrial complex includes enterprises and organizations engaged in the storage, processing, transportation and sale of agri-cultural products.

References

1. Borhunov N. Tsenovye sootnosheniya i blizhayshie perspektivy razvitiya selskogo ho-zyaystva / N. Borhunov // Ekonomika selskogo hozyaystva Rossii. 2016. # 3. S. 20-26.
2. Voronin B. A., Voronina YA. V., Fateeva N. B., Petrova L. N. Aktualnye problemy so-tsialno – ekonomicheskogo razvitiya selskih territoriy (na primere Sverdlovskoy ob-lasti) // Agrarnyy vestnik Urala. 2017. # 9. S.14.
3. Voronin B. A., Hannanov R. A., Hannanova T. R. Novye kontseptualnye osnovy obespecheniya ustoychivosti agrarnogo proizvodstva // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. # 6 (98). S.81-89.
4. Gordeeva A.YU. Nezavershennoe proizvodstvo v selskom hozyaystve / A.YU. Gordeeva // Uchet v selskom hozyaystve. 2014. # 1. S. 24- 26.
5. Donnik I. M., Voronin B. A., Loretts O. G., Kot E. M., Voronina YA. V. Rossiyskiy APK – ot importa selskohozyaystvennoy produktsii k eksportno-orientirovannomu razvitiyu // Agrarnyy vestnik Urala. 2017. # 3 (157). S.12.
6. Kosholkina L.A. Zakon «O razvitii selskogo hozyaystva» i mery po ego realizatsii / L.A. Kosholkina // Ekonomika selskohozyaystvennyh i pererabatyvayuschih predpriyatiy. 2017. # 3. S. 8-12.
7. Chupina I. P. Agroprodovolstvennaya politika kak sostavlyayuschaya sotsialno – ekono-micheskoy deyatelnosti gosudarstva // Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki». Moskva. Izd-vo «Olimp». 2017. # 3 (11). S. 327 – 330.
8. Chupina I. P. Gosudarstvennaya politika kreditovaniya APK v sovremennyh usloviyah hozyaystvovaniya. // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. # 6. S. 93-95.
9. Chupina I. P. Institut gosudarstvennogo regulirovaniya APK v RF // Upravlenets». Izd-vo URGEU – SINH. 2012. # 1-2 (29 – 30). S. 18 – 23.
10. Trukhachev Vl., Sklyarov I., Sklyarova Yu. et al. Features of Investment Activity in Agricul-ture in the South of Russia and Ways of its Activation // MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS. Vol. 14. Iss. 1. Pp. 171-184. Published: MAR 2018.
Read PDF Back to contents
Background