Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Problems of formation and maintenance of land cadastre and ways of their solutions

V.A. Korytkov, kandidat pedagogicheskih nauk, V.N. Kapitskiy, starshiy prepodavatel UrGAU. Retsenzent: D.N. Bagretsov, kandidat filologicheskih nauk UrGAU

The paper deals with some problems of legal protection and use of land. Among the topi-cal issues are the following: what is the importance of land in the life of society and nature in general, as well as the political and economic importance of land; the role of legislation and legal mechanism in the use and protection of land; factors that have a negative impact on the physical and biological condition of the upper fertile layer of the earth, the reasons for their formation and ways to eliminate them.

References

1. Kapitskiy V.N. Zemelnaya reforma v Rossiyskoy Federatsii: rezultaty i per-spektivy // Pravovaya reforma v Rossii: problemy teorii i praktiki. Materialy Vse-rossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ekaterinburg, 1996 g. S. 137.
2. Kapitskiy V.N. Poryadok registratsii prav na zemelnye uchastki // Aktualnye problemy razvitiya biotehnologiy. Sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 23-maya 2013 g. S. 82.
3. Kapitskiy V.N. O pravovom rezhime zemel krestyanskih (fermerskih) hozyaystv // Problemy sovershenstvovaniya ekologicheskogo, agrarnogo i zemelnogo zakonodatelstva. Mezhvuzovskiy sbornik nauchnyh trudov. Ekaterinburg, 1998. S. 179.
4. Kapitskiy V.N. Chelovek, priroda, buduschee // Prava cheloveka: regulirovanie, rea-lizatsiya, zaschita. Materialy konferentsii. 2008. S. 133.
5. Karsenty A., Aubert S., Brimont Laura et al. The Economic and Legal Sides of Additionality in Payments for Environmental Services // ENVIRONMEN-TAL POLICY AND GOVERNANCE. Tom: 27. Vypusk: 5 (SI). Str.: 422-435. Opublikovano: SEP-OCT 2017.
6. Dawidowicz A., Zrobek R. A methodological evaluation of the Polish cadastral system based on the global cadastral model // LAND USE POLICY. Volume: 73. Pages: 59-72. Published: APR 2018.
Read PDF Back to contents
Background