Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

THE EFFECTIVENESS OF THE JOINT USE OF PREMIX AND SYNBIOTIC SUPPLEMENTS IN THE FEEDING OF COWS

A.N. Maslyuk, kandidat biologicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta, 42) Retsenzent: V.F. Gridin, doktor selskohozyaystvennyh nauk, professor

This is primarily due to the increased intensity of exchange, as well as the release of a large number of ash elements in milk. Also, to increase the usefulness of feeding are increasingly used in the preparations of complex action – synbiotics, which includes probiotics (live cultures), prebiotics (mannooligosaccharide) and enzymes. The combined use of vitamin-mineral premix and synbiotic "Rumistart" in rations of cows beginning a lactation con-tributed to the enrichment of the diet with biologically active substances. As a result, improved sanitary quality of milk (decreased bacterial contamination and the number of somatic cells), in-creased animal productivity by 26.9% for 100 days of lactation, increased milk fat content by an average of 11.3% compared to the control indicator. Inclusion in the diet of premix-7414 (300 g/head) and synbiotic "Rumistart" (40 g/head) led to an increase in production costs by 860,04 rubles, but due to the increase in milk yield and quality increased sales revenue by 12999 rubles, which led to an increase in the profitability of milk production in cows of the experimental group to 57%.

References

1. Yarmots L.P., Yarmots G.A., Hamidullina A.SH. Effektivnost ispolzovaniya mine-ralnogo premiksa v ratsionah suhostoynyh i laktiruyuschih korov // Kormlenie selsko-hozyaystvennyh zhivotnyh i kormoproizvodstvo. 2017. #9. S.26-32. 2. Kovalevskiy V., Kovalevskaya S. Balansiruya ratsiony, poluchaem pribyl // Zhivot-novodstvo Rossii. 2014. #12. S.43-46. 3. Chuhranova S.V. Effektivnost ispolzovaniya premiksov v kormlenii doynyh ko-rov: dis. …kand. s.-h. nauk: 06.02.08. Volgograd, 2014. 109 s. 4. Ryaposova M.V. Vliyanie dobavki Batsell–M na reproduktivnuyu funktsiyu // Zhivot-novodstvo Rossii. 2017. #52. S.52-54. 5. Ilinyh V.N., Maslyuk A.N. Vliyanie raznokachestvennogo kuruznogo silosa na ef-fektivnost proizvodstva moloka v OOO «Agrofirma Vostochnaya» // Agrarnoe obrazova-nie i nauka. 2016. #2. [El.resurs]. Rezhim dostupa: URL: aon.urgau.ru/ru/issues/16/articles/239 (data obrascheniya: 24.04.2018). 6. Trebuhov A.V., Elenshleger A.A. Belkovyy status bolnyh ketozom korov // Vestnik Altayskogo GAU. 2016. #2(136). S.125-128. 7. Gorelik O.V. Ispolzovanie simbioticheskih kompleksov v kormlenii korov // Kormlenie selskohozyaystvennyh zhivotnyh i kormoproizvodstvo. 2012. # 7. S. 22-29. 8. Yakimov A.V., Mudarisov F.ZH., Salahov V.V. Tehnologii proizvodstva zhivotnovod-cheskoy produktsii s ispolzovaniem novyh kormovyh dobavok // Vestnik Ulyanovskoy GSHA. 2016. #3. S.165-169. 9. Shkolnikov E.E., Eremets N.I., Pavlenko I.V., Neminuschaya L.A. i dr. Ekobiotehno-logicheskie preparaty dlya agropromyshlennogo kompleksa // Vestnik Kazanskogo tehnolo-gicheskogo universiteta. 2014. T.17. #13. S.255-263. 10. Volynkina M.G., Kostomahin N.M. Effektivnost fermentnyh preparatov v kormlenii korov perioda razdoya // Kormlenie selskohozyaystvennyh zhivotnyh i kormo-proizvodstvo. 2017. #3. S.52-67. 11. Bogomolov N.A., Stavrov M.YA., Gridin V.F. Tipovye ratsiony dlya krupnogo roga-togo skota nechernozemnoy zony. Sverdlovsk. 1981. S.12-59. 12. Gridin V.F. Razrabotka premiksa dlya suhostoynyh korov pri besprivyaznom so-derzhanii /V sb. «Strategiya razvitiya kormoproizvodstva v usloviyah globalnogo izmene-niya klimaticheskih usloviy i ispolzovaniya dostizheniy otechestvennoy selektsii». Ma-terialy MNRK. Ekaterinburg. 2011. S.24-28. 13. Starikova N.P., Gridin V.F., Borodulina F. Prirodnye tseolity v ratsionah mo-lodnyaka krupnogo rogatogo skota // Sibirskiy vestnik selskohozyaystvennoy nauki. 1989. #3. S.64.
Read PDF Back to contents
Background