Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Marketing in market conditions of management

N. A. Polyak, starshiy prepodavatel Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, Karla Libknehta, 42) Retsenzent: I.P. Chupina, doktor ekonomicheskih nauk, professor Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

Based on the fundamental methodology of marketing as the market concept of manage-ment and marketing, will try to find a universal approach to the definition and description of marketing functions, bringing them into a logically consistent system. This approach is to allo-cate four blocks of complex functions and a number of subfunctions in each of them. In order to answer the question, what are market participants and how to act in a particular market, which firms and organizations can help companies in promoting their products to selected markets, who can resist the commercial work, it is recommended to conduct a systematization and study of participants of market relations. Improving the quality of products to a substantial degree, sets the survival of the company in terms of market, the pace of technological progress, innovation, increased productivity of manufacturing, saving all the types of resources used in the company.

References

1. Voronin B. A. Problemy obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti rossiyskogo gosudarstva v usloviyah VTO // Biznes, menedzhment i pravo. 2013. # 1. S. 37-42. 2. Voronin B. A. Problemy obespecheniya prodovolstvennoy nezavisimosti Rossiyskoy Federatsii v usloviyah mirovogo finansovo – ekonomicheskogo krizisa i mezhdunarodnogo regulirovaniya selskohozyaystvennoy deyatelnosti // Agrarnoe i zemelnoe pravo. 2010. # 1. S. 89-92. 3. Donnik I. M., Voronin B. A. Napravleniya razvitiya agrarnoy ekonomiki v sovremennoy Rossii // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 11. S. 62-65. 4. Chupina I. P. Vliyanie vneshnih i vnutrennih faktorov na razvitie rossiyskoy ekono-miki // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. # 3. S.117. 5. Chupina I. P. Sistema gosudarstvennyh zakupok i realizatsiya selhozproduktsii oteche-stvennymi tovaroproizvoditelyami. V sbornike: Nauka segodnya: teoriya, praktika, inno-vatsii sbornik XI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2016. S. 971-975. 6. Chupina I. P. Sistema gosudarstvennyh zakupok i realizatsiya selhozproduktsii oteche-stvennymi tovaroproizvoditelyami. V sbornike: Nauka segodnya: teoriya, praktika, inno-vatsii sbornik XI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2016. S. 971-975.
Read PDF Back to contents
Background