Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The effect of robotization on the unemployment level

E.A. Skvortsov, kandidat ekonomicheskih nauk, spetsialist po nauchnoy rabote UrGAU. Retsenzent: K.V. Nekrasov, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo u

According to experts, recent technological advances in big data, machine learning and robotics can have a negative impact on existing employment opportunities for people. Numerous studies show an alarming decline in employment for people with low and middle incomes as a result of production robotization. According to Oxford researchers Frey and Osbourne in 2013, 47% of the 702 surveyed occupations in the United States faced a high risk of declining em-ployment over the next 10-25 years as a result of the development of digital technologies. De-spite the seemingly bleak future foreshadowed by these estimates, the massive replacement of labor by robots is not likely to become a reality in the foreseeable future for a number of reasons.

References

1. Dyakova N.V., Nekrasov K.V., Nabokov V.I. Gosudarstvennoe regulirovanie innovatsionnoy deyatelnosti organizatsiy APK // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. #11-1(103). S. 76–78.
2. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiy APK na osnove innovatsionnoy deyatelnosti // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. #1(93). S. 83–86.
3. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Osobennosti innovatsionnoy deyatelnosti na predpriyatiyah agropromyshlennogo kompleksa // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. #12-1(91). S. 63–64.
4. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu organizatsiy APK v sovremennyh usloviyah // Agroprodovolstvennaya politika Rossii. 2017. #1(61). S. 30–32.
5. Semenov A.K., Nabokov V.I. Teoriya menedzhmenta: Uchebnik dlya bakalavrov. M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2013. 492 s.
6. Semenov A.K., Nabokov V.I. Organizatsionnoe povedenie: Uchebnik dlya bakalavrov. M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2015. 272 s.
7. Semenov A.K., Nabokov V.I. Osnovy menedzhmenta: Uchebnik. 3-e izdanie, pererab. i dop. M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2005. 576 s.
8. Nabokov V.I., Gritsova O.A. Marketingovyy podhod k upravleniya kachestvom obrazovatelnyh uslug vuza // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. #7 (137). S. 89-90.
9. Petrov E.A., Mingalev V.D., Nabokov V.I. Perspektivy razvitiya molochnogo skotovodstva i rynka moloka v usloviyah VTO //Agrarnyy vestnik Urala. 2013. #12(118). S. 95-97.
10. Lyalina T.M., Nabokov V.I., Gorbunova O.S. Innovatsionnaya deyatelnost organizatsiy zhivotnovodstva regiona i chelovecheskiy kapital // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 2 (132). S. 91–93.
11. Abdullaev N.A.O., Astratova G.V., Kusainov T.A., Musina G.S., Ruschitskaya O.A., Borzi-hina I.V., Blagodatskih V.G., Konopleva L.A., Vetoshkin A.P., Pugin S.V., Voronin B.A., Donnik I.M., Loretts O.G., Kot E.M., Zhilina V.A., Knyazev V.M., Zhuravleva L.A., Kruzhko-va T. I., Lavrov V.N., Mihalev A.V. i dr. Ekonomicheskie reformy v Rossii. K 110-letiyu agrarnoy reformy P.A. Stolypina. Ekaterinburg: Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet, 2017. 508 s.
12. Nabokov V.I., Mingalev V.D., Pustuyev A.L., Sharapova V.M., Gritsova O.A., Rubaeva O.D., Rasorvin I.V. Marketing information analysis on educational service quality in termsof innova-tive activity. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAS. March 2018 Special Edition, 31-38.
13. Brynjolfsson E., McAfee A. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. New York; Oxford: W.W.Norton & Company, 2014, 306 p.
14. Frey C. B. and Osborne M. A. «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization?». Oxford Martin School, Programme on the Impacts of Future Technology, 2013, 38 pp.
15. Rotman D. (2013). How technology is destroying jobs. In MIT Technology Review. [Avail-able at: http://www.technologyreviewcom/featuredstory/515926/how-technology-is-destroying-jobs/.
Read PDF Back to contents
Background