Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Factors affecting the reproduction of human capital in agriculture

N.V. Sharapova, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta (Ekaterinburg, ul. 8 Marta, 62) Retsenzent: B.A. Voronin doktor yuridicheskih nauk, professor Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article deals with the reproduction of human capital in agriculture. Impairment, dep-letion of human capital, which was accumulated in the previous era, occurred during the transi-tion period in the 90s, the twentieth century. There was a significant depletion of human capital. The massive impairment of human potential – educational, creative, labor – significantly af-fected labor productivity in agriculture. Labor productivity in the transition period has decreased dramatically

References

1. Aleksandrova N.A., Sharapova V.M. Stimulirovanie kak metod upravleniya trudom i ego vliyanie na konkurentosposobnost organizatsii // Ekonomika i predprinimatelst-vo. 2017. # 10-2 (87). S. 811-816.
2. Aleksandrova N.A., Sharapova N.V., Sharapova V.M. Vliyanie sotsialnoy politiki organizatsii na uroven dohodov personala // Ekonomika truda. 2018. T. 5. # 2. S. 607-618.
3. Bagretsov N.D. Rol chelovecheskogo kapitala v sotsialno-ekonomicheskom razvitii na transporte / V sbornike: Prioritetnye napravleniya sotsialno-ekonomicheskogo raz-vitiya transporta 2016. S. 27-30.
4. Voronin B.A., Chupina I.P., Voronina YA.V., Chupin YU.N., Mitin A.N. Spetsifika vosproizvodstva v selskom hozyaystve // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2018. # 3. S. 1.
5. Gorbunova O.S., Lyalina T.M., Palkina S.O., Sharapova V.M. Chelovecheskiy kapital kak faktor povysheniya prodovolstvennoy bezopasnosti regiona // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 1 (131). S. 95-97.
6. Gorbunova O.S. Faktory formirovaniya chelovecheskogo kapitala v selskom hozyay-stve / V sbornike: Strategii razvitiya sotsialnyh obschnostey, institutov i territo-riy materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 2-h tomah. Mini-sterstvo obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii, Uralskiy federalnyy universi-tet imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. Eltsina. 2015. S. 70-73.
7. Shulepova A.S., Sharapova V.M. Regulirovanie tekuchesti personala v sovremennyh ekonomicheskih usloviyah //Sovershenstvovanie ucheta, analiza i kontrolya kak mehanizmov informatsionnogo obespecheniya ustoychivogo razvitiya ekonomiki. 2018. # 5. S. 83-86.
8. Tumakova N.V. Rol chelovecheskogo kapitala v obespechenii natsionalnoy bezopas-nosti: avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.01 [Elektronnyy re-surs]https://usue.antiplagiat.ru/report/source/5825?v=1&source=432627052089433971&block=1. Data obrascheniya 29.06.2018.
9. Chernenko E. V. Vosproizvodstvo chelovecheskogo kapitala v agrarnom sektore na os-nove mehanizma trudoustroystva molodyh spetsialistov [Elektronnyy resurs] http://www.sgau.ru/files/pages/15798/14424826530.pdf. Data obrascheniya 29.06.2018.
Read PDF Back to contents
Background