Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Marketing in the agrarian and industrial complex of Russia

E.YU. Kaynova, prepodavatel Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, Karla Libknehta, 42) Retsenzent: I.P. Chupina, doktor ekonomicheskih nauk, professor Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article considers the main problems of marketing in agribusiness. Shows methods of increasing the efficiency of marketing enterprises in the field of agriculture related to the imple-mentation of marketing tools and the need for innovative technologies. Features of marketing in the agricultural enterprises are closely associated with specifics of agriculture. The article presents the goals, objectives, functions of marketing on the enterprises of agroindustrial com-plex, the features of marketing in agriculture. The agromarketing gives you the opportunity to justify decisions on the marketing and promotion of products, to adequately assess the market situation, develop a strategy for competition. The agromarketing is a complex system to elimi-nate problems maximum profit with minimal risk. Agricultural enterprise is not considered to be self-regulating, for this reason, between agriculture and the environment the marketing environ-ment is made constant exchange of resources and information.

References

1. Buzdov Z.Z. Razrabotka kriteriev otsenki effektivnosti agrobiznesa // Ekonomika i sotsium. 2014. # 3. S. 185-188.
2. Voronin B. A., Hannanov R. A., Hannanova T. R. Novye kontseptualnye osnovy obespe-cheniya ustoychivosti agrarnogo proizvodstva // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. # 6 (98). S. 81-89.
3. Voronin B. A. Problemy obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti rossiyskogo gosudarstva v usloviyah VTO // Biznes, menedzhment i pravo. 2013. # 1. S. 37-42.
4. Donnik I. M., Voronin B. A., Loretts O. G. Importozameschenie selskohozyaystvennoy produktsii, syrya i prodovolstviya: sostoyanie, zadachi // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 3. S. 54-59.
5. Chupina I. P. Vliyanie vneshnih i vnutrennih faktorov na razvitie rossiyskoy ekono-miki // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. # 3. S.117.
6. Chupina I. P. Institut gosudarstvennogo regulirovaniya APK v RF // Upravlenets». – Izd – vo URGEU – SINH. 2012. # 1 – 2 (29 – 30). S. 18 – 23.
7. Chupina I. P. Sistema gosudarstvennyh zakupok i realizatsiya selhozproduktsii oteche-stvennymi tovaroproizvoditelyami. V sbornike: Nauka segodnya: teoriya, praktika, inno-vatsii sbornik XI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2016. S. 971-975.
Read PDF Back to contents
Background