Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Problems of employment of graduates in the Sverdlovsk region

B.A. Voronin, d.yu.n., professor, I.P. Chupina, d.e.n., professor, YA.V. Voronina, st. prepodavatel, YU.N. Chupin, aspirant UrGAU. A.N. Mitin, doktor ekonomicheskih nauk, professor UrGYUU

Sverdlovsk region, which is an old industrial region of the Urals, is at the stage of further development of the processes that determine the qualitative changes in the economy and social sphere. The creation and development of new, high-tech industries will affect the change in the structure of demand for skilled labor. Obtaining of demanded professional education by young people, formation of professional plans and assistance in employment of graduates of "profes-sional school", confirmation of qualification at independent assessment are actual tasks of go-verning bodies in the sphere of education.

References

1. Borovikov D. V., Sundeeva M. A. Vliyanie spetsifiki regionalnogo razvitiya na dinamiku rynka truda v regionah sibirskogo federalnogo okruga // Upravlenie regionom: tendentsii, zakonomernosti, problemy: Sbornik nauchnyh statey. Gorno-Altaysk: «Univer-Print». 2017. S. 7-9. 2. Voronin B. A., Fateeva N. B. Obespechenie kvalifitsirovannymi spetsialistami APK: sotsialno – ekonomicheskie problemy (na primere Sverdlovskoy oblasti) // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. # 11. S.60-62. 3. Voronin B. A., Fateeva N. B. O podgotovke kadrov s vysshim professionalnym obra-zovaniem dlya APK // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 2 (132). S. 77-79. 4. Chupina I. P. Formirovanie obschey strategii marketinga vuza kak vybor strategii ob-razovatelnyh uslug. V sbornike: Nauka segodnya: teoriya, praktika, innovatsii sbornik XI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2016. S. 976-979. 5. Chupina I. P. Aktualnye problemy obrazovaniya v Rossii. V sbornike: Pedagogika i psihologiya v kontekste sovremennyh issledovaniy problem razvitiya lichnosti. Sbornik materialov XI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 2016. S. 16-18.
Read PDF Back to contents
Background