Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Innovative career-oriented work as a factor of formation of human capital of agriculture

O.S. Gorbunova, starshiy prepodavatel, S.V. Petryakova, starshiy prepodavatel, M.V. Brazhnik, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent UrGAU. Retsenzent: P.V. Mihaylovskiy, doktor ekonomicheskih nauk, professor

Vocational guidance of children and youth is the priority area of work on formation of the human capital, including in agriculture. Choice of profession is an important step to lives of each person, his profession is some kind of destiny. And here the role of the teacher is very big. How he will manage to orient the pupils in the various world of professions, their destiny in many respects depends. The task of pedagogical staff of the educational organization consists in showing strong and weaknesses of this or that profession, her demand in labor market, to help the child to learn itself, to estimate the opportunities and prospects. And if on a threshold of a graduation class the young man accurately knows that he can and what it is capable of and also surely has decided on the choice of the future profession and where he should go to study, so the teacher has made the business well.

References

1. Aninkin V.A. Chelovecheskiy kapital: stanovlenie kontseptsii i osnovnye traktovki // Ekonomicheskaya sotsiologiya. T. 18, # 4. 2017. S. 120 – 156.
2. Borgardt I.F. Problemy ratsionalnogo ispolzovaniya chelovecheskogo kapitala // Formirovanie konkurentosposobnoy ekonomiki APK regiona: teoreticheskiy i prakticheskiy aspekty. Materialy XIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Barnaul, 23 – 24 sentyabrya 2014 g. / Altayskiy otdel FGBNU SibNIIESH; pod nauch. red. G.M. Gritsenko. Barnaul: Altayskiy dom pechati. 2014. 555 s.
3. Gorbunova O.S. Problemy formirovaniya chelovecheskogo kapitala v selskom ho-zyaystve // Vestnik Gosudarstvennogo agrarnogo universiteta Severnogo Zauralya. 2015. # 4 (31). S. 128 – 133.
4. Donnik I.M., Voronin B.A., Loretts O.G. O podgotovke inzhenernyh i tehnicheskih kadrov dlya agropromyshlennogo kompleksa // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. # 8 (126). S. 50-53.
5. Radionova S.V., Petryakova S.V., Fateeva N.B. Analiz podgotovki kvalifitsiro-vannyh kadrov dlya selskohozyaystvennyh organizatsiy Sverdlovskoy oblasti // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2013. # 2. S. 11.
6. Dyakova N.V., Nekrasov K.V., Nabokov V.I. Gosudarstvennoe regulirovanie inno-vatsionnoy deyatelnosti organizatsiy APK // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. #11-1(103). S. 76–78.
7. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiy APK na osnove innovatsionnoy deyatelnosti // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. #1(93). S. 83–86.
8. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Osobennosti innovatsionnoy deyatelnosti na pred-priyatiyah agropromyshlennogo kompleksa // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. #12-1(91). S. 63–64.
9. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu organiza-tsiy APK v sovremennyh usloviyah // Agroprodovolstvennaya politika Rossii. 2017. #1(61). S. 30–32.
10. Semenov A.K., Nabokov V.I. Teoriya menedzhmenta: Uchebnik dlya bakalavrov. M.: Iz-datelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2013. 492 s.
11. Semenov A.K., Nabokov V.I. Organizatsionnoe povedenie: Uchebnik dlya bakalavrov. - M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2015. 272 s.
12. Semenov A.K., Nabokov V.I. Osnovy menedzhmenta: Uchebnik. 3-e izdanie, pererab. i dop. M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2005. 576 s.
13. Nabokov V.I., Gritsova O.A. Marketingovyy podhod k upravleniyu kachestvom obra-zovatelnyh uslug vuza // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. #7 (137). S. 89–90.
14. Petrov E.A., Mingalev V.D., Nabokov V.I. Perspektivy razvitiya molochnogo skoto-vodstva i rynka moloka v usloviyah VTO // Agrarnyy vestnik Urala. 2013. #12 (118). S. 95–97.
15. Lyalina T.M., Nabokov V.I., Gorbunova O.S. Innovatsionnaya deyatelnost organiza-tsiy zhivotnovodstva regiona i chelovecheskiy kapital // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 2 (132). S. 91–93.
16. Abdullaev N.O., Astratova G.V., Kusainov T.A., Musina G.S., Ruschitskaya O.A., Bor-zihina I.V., Blagodatskih V.G., Konopleva L.A., Vetoshkin A.P., Pugin S.V., Voronin B.A., Donnik I.M., Loretts O.G., Kot E.M., Zhilina V.A., Knyazev V.M., Zhuravleva L.A., Kruzhko-va T. I., Lavrov V.N., Mihalev A.V. i dr. Ekonomicheskie reformy v Rossii. K 110-letiyu agrarnoy reformy P.A. Stolypina. Ekaterinburg: Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet, 2017. 508 s.
17. Tributary I. M., Voronin B.A., Loretts O.G. About preparation of engineering and tech-nical shots for agro-industrial complex. Agrarian bulletin of the Urals. 2014. No. 8 (126). Page 50 – 53.
Read PDF Back to contents
Background