Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The root system of agrocenosis in modernsoil-forming process of the chernozems of the Southern Urals

L.A. Senkova, doktor biologicheskih nauk, L.V. Grinets, kandidat selskohozyaystvennyh nauk, A.S. Gusev, kandidat biologicheskih nauk UrGAU. Retsenzent: I.A. Staritsyna, kandidat geologo-mineralogicheskih nauk UrGAU.

The paper deals with the degradation of chernozems in the steppe zone during agricultur-al use. It is shown that the change in phytocenoses by agrocenoses causes a change in the thick-ness of the root system and, as a consequence, weakening of the sod process. Studies of the ratio of phytocenosis roots to agrocenosis showed that the more favorable the natural conditions, the more negative impact on the soil-forming process of the soil is provided by modern technologies of wheat cultivation.

References

1. Tshovrebov V.S. Transformatsiya pochv zony kislovodskih parkov i prilegayuschey ter-ritorii pri izmenenii rastitelnogo pokrova / V.S. Tshovrebov, Derkacheva L.YU. Stavropol: Agrus, Stavropolskogo gos. Agrarnogo un-ta, 2014. 132 s.
2. Savich V. Lokalnoe protekanie pochvoobrazovatelnyh protsessov kak faktor korrek-tirovki modeley plodorodiya pochv / V. Savich, V. Naumov, M. Kotenko, V. Gukalov, V. Sedyh // Mezhdunarodnyy selskohozyaystvennyy zhurnal, 2017, # 1. S. 50-53.
3. Savich V.I. Agroekologicheskaya otsenka Pochvoobrazovatelnyh protsessov / V.I. Savich, ZH. Norovsuren, D.N. Nikitochkin, V.V. Gukalov // Mezhdunarodnyy selskohozyayst-vennyy zhurnal, 2016, # 1. S 25-28.
4. Senkova L.A. Vosstanovlenie svoystv chernozema vyschelochennogo posle nenormiro-vannogo orosheniya / L.A. Senkova // Agrarnaya nauka. 2008. # 12. S. 5-6.
5. Senkova L.A. Justification irrigated farming technologies on the example of moistures beha-vior in soil. / L.A. Senkova, M.Y. Karpukhin // “International journal of applied and funda-mental research”. 2016, # 6, S. 14. Rezhim dostupa: http://www.science-sd.com/468-25158 (data obrascheniya: 20.09.2018).
6. Senkova L.A. Sostoyanie pochv Yuzhnogo Urala i problemy ih ispolzovaniya / L.A. Senkova //Agrarnyy vestnik Urala. 2008. # 4 (46). S. 61-62.
7. Senkova L.A. Komplektovanie pochvennogo muzeya / L.A. Senkova // Agrarnyy vestnik Urala. 2008. # 1 (43). S. 62-63.
8. Senkova L.A. Ekologo-pochvennaya harakteristika Chelyabinskoy oblasti / L.A. Senkova. Chelyabinsk: Izd-vo CHGAU, 2007. 256 s.
9. Senkova L.A. Vodno-fizicheskie svoystva chernozemov Yuzhnogo Urala / L.A. Senkova //Agrarnyy vestnik Urala. 2008. # 3 (45). S. 66-68.
10. Bazilevich N.I. Osobennosti krugovorota zolnyh elementov i azota v nekotoryh pochvenno-rastitelnyh zonah SSSR // Pochvovedenie. 1955. # 4. S. 1-32.
11. Haziev F.H. Tehnopedogenez / F.H. Haziev. M.: Izd-vo RAN, 2000. 158 s.
12. Rodin L.E. Dinamika organicheskogo veschestva i biologicheskiy krugovorot v osnov-nyh tipah rastitelnosti / L.E. Rodin, N.I. Bazilevich. M.: Nauka, 1965. 255 s.
13. Senkova L.A. Sostoyanie pochv Yuzhnogo Urala i problemy ih ispolzovaniya / L.A. Senkova Urala. 2008. # 4 (46). S. 61-62.
Read PDF Back to contents
Background