Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

DEVELOPMENT OF CLOUD ROBOTICS

E.A. Skvortsov, kandidat ekonomicheskih nauk Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta, 42) Retsenzent: G.A. Iovlev, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

There is an extensive growth in the capabilities of robotics based on the development of cloud technologies. The main technologies in this direction are the autonomy of memory, the speedy exchange of experience, the training of robots in imagination and the synthesis of human experience. These technologies will allow robots to share experience and information among themselves, and use the experience gained by mankind. This will increase its effectiveness. The development of cloud robotics will have a decisive influence on the evolution of both the robots themselves and the economic system of society.

References

1. Bruks Rodni. V panelnoy diskussii: iskusstvennyy intellekt i buduschee chelove-ka i robota v ekonomike. Ezhegodnaya Lektsiya Malkolma i Karolin Viner // Sovet po me-zhdunarodnym otnosheniyam, 27 fevralya 2015 goda. http://www.cfr.org/technology-and-science/artificial-intelligence-future-humans-robots-economy/p36197.
2. Gilbert Martin, Pristsila Lopes. Mirovoy tehnologicheskiy potentsial po hra-neniyu, peredache i vychisleniyu informatsii. // Nauka, Aprel 1, 2011. 33(6025). S. 60-65.
3. Dyakova N.V., Nekrasov K.V., Nabokov V.I. Gosudarstvennoe regulirovanie inno-vatsionnoy deyatelnosti organizatsiy APK // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. #11-1(103). S. 76–78.
4. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiy APK na osnove innovatsionnoy deyatelnosti // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. #1(93). S. 83–86.
5. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Osobennosti innovatsionnoy deyatelnosti na pred-priyatiyah agropromyshlennogo kompleksa // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. #12-1(91). S. 63–64.
6. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu organiza-tsiy APK v sovremennyh usloviyah // Agroprodovolstvennaya politika Rossii. 2017. #1(61). S. 30–32.
7. Nabokov V.I., Gritsova O.A. Marketingovyy podhod k upravleniyu kachestvom obra-zovatelnyh uslug vuza // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. #7 (137). S. 89-90.
8. Petrov E.A., Mingalev V.D., Nabokov V.I. Perspektivy razvitiya molochnogo skoto-vodstva i rynka moloka v usloviyah VTO // Agrarnyy vestnik Urala. 2013. #12(118). S. 95–97.
9. Lyalina T.M., Nabokov V.I., Gorbunova O.S. Innovatsionnaya deyatelnost organiza-tsiy zhivotnovodstva regiona i chelovecheskiy kapital // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 2 (132). S. 91–93.
10. Abdullaev N.A.O., Astratova G.V., Kusainov T.A., Musina G.S., Ruschitskaya O.A., Borzihina I.V., Blagodatskih V.G., Konopleva L.A., Vetoshkin A.P., Pugin S.V., Voronin B.A., Donnik I.M., Loretts O.G., Kot E.M., Zhilina V.A., Knyazev V.M., Zhuravleva L.A., Kruzhkova T. I., Lavrov V.N., Mihalev A.V. i dr. Ekonomicheskie reformy v Rossii. K 110-letiyu agrarnoy reformy P.A. Stolypina. Ekaterinburg: Uralskiy gosudarstven-nyy agrarnyy universitet, 2017. 508 s.
Read PDF Back to contents
Background