Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

MONITORING ENVIRONMENTAL CONDITION WATER, SOILS AND RADIATION BACKGROUND OF THE CITY OF EKATERINBURG

T.V. Burtseva, kandidat pedagogicheskih nauk, dotsent, O.V. Badova, kandidat veterinarnyh nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta 42) Retsenzent: A.S. Barkova, kandidat veterinarnyh nauk, dotsent

At present, the worsening of the environmental situation throughout the world is primari-ly due to human economic activity, and the relationship between nature and society is rather con-tradictory. Environmental scientists point to a huge gap between the level of development of production and limited opportunities for restoration of nature. Environmental monitoring is one of the most effective ways to assess the environmental situation, allowing to identify the most dangerous for the environment pollutants and propose measures aimed at improving the natural factors. The acidity of water, soil and radiation background are among the most significant indi-cators of environmental pollution. The acidity of water, soil and radiation background are among the most significant indicators of environmental pollution. The imbalance of these indicators leads to a deterioration of health, and further to the development of serious diseases of the respi-ratory, digestive, nervous system in humans and animals. Timely impact on an adverse factor - is an effective prevention of the prevention of these diseases. We have conducted a study of the ecological state of water, soil and radiation background in various areas of the city, the observa-tions were carried out over 5 years. As a result of the work done, it turned out that the water in the city of Yekaterinburg is the most polluted, and the acidity indicators of the soil and the level of background radiation are within acceptable limits.

References

1. Ahatov A. G. Ekologiya: Entsiklopedicheskiy slovar. Kazan: TKI, Ekopolis, 1995. 368 s.
2. GOST 27593-88(2005). Pochvy. Terminy i opredeleniya. UDK 001.4:502.3:631.6.02:004.354.
3. Krivonogova A.S., Isaeva A.G., Krivonogov P.S. Makro- i mikroustoychivost orga-nizma v usloviyah negativnogo vozdeystviya okruzhayuschey sredy // Voprosy normativ-no-pravovogo regulirovaniya v veterinarii. 2015. # 2. S. 301-303.
4. Baytimirova E.A., Miheeva E.V., Bespamyatnyh E.N., Donnik I.M., Krivonogova A.S. Otsenka zagryazneniya rekreatsionnyh zon megapolisa tyazhelymi metallami (na primere Ekaterinburga) // Agrarnyy vestnik Urala. 2016. # 4 (146). S. 71-77.
5. Mescheryakov P.V. Osobennosti izucheniya usloviy pochvoobrazovaniya i svoystv pochv v ramkah polevogo praktikuma po kursu «Ekologiya pochv Urala» Nauchnyy dialog. 2013. # 3 (15). S. 117-128.
6. Problemy ozeleneniya krupnyh gorodov: sbornik materialov XVII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Moskva, VDNH. 2016. 110 s.
7. Seleznev A.A., Yarmoshenko I.V., Savastyanova A.S., Makarov A.B. Sovremennye antro-pogennye otlozheniya i ih ispolzovanie dlya otsenki ekologicheskogo sostoyaniya urba-nizirovannyh territoriy. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo gornogo universi-teta. 2017. # 1 (45). S. 44-49.
8. RMG 78-2005. Izlucheniya ioniziruyuschie i ih izmereniya. Terminy i ponyatiya. M.: Standartinform, 2016.
9. Badova O.V., Rechkalov D.N. O problemah monitoringa ekologicheskogo sostoyaniya ma-lyh vodoemov v URFO // Materialy IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konfe-rentsii molodyh uchenyh i spetsialistov URNIVI «Ekologo-biologicheskie problemy ispolzovaniya prirodnyh resursov v selskom hozyaystve» – 2018.
10. Burtseva T.V. Ekologicheskie aspekty primeneniya probiotikov v veterinarii // Agrar-nyy vestnik Urala. 2013. # 7 (113). S. 15-17.
Read PDF Back to contents
Background