Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

THE EDUCATION OF THE PERSONALITY IN MODERN INFORMATION SOCIETY: PSYCHOLOGICAL COMPONENT

V.N. Kapitskiy, dotsent, UrGAU. N.N. Simonovich, kandidat psihologicheskih nauk, RGGU. Retsenzent: V.I. Nabokov, doktor ekonomicheskih nauk, professor

The article is devoted to the problem of education of modern man in the information so-ciety. The essence of the human impact of information coming from various sources is revealed. Currently, there is a formation of modern society, changing values, there are new rules of beha-vior of young people in action. All this is considered in this article and is a continuation of the research.

References

1. Simonovich N. E. Innovatsionnye podhody k obucheniyu lichnosti (psihologicheskaya sostavlyayuschaya) // V sbornike: Psihologiya soznaniya: Istoki i perspektivy izucheniya// Materialy XIV Mezhdunarodnyh chteniy pamyati L. S. Vygotskogo. 2013. S. 166 -167.
2. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno-psihologicheskaya bezopasnost regionov rossiyskoy federatsii // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 8. S. 40-44.
3. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Prinyatie resheniy po upravleniyu organizatsiey v period krizisa: sotsialno-psihologicheskie aspekty // Audit i finansovyy analiz. 2015. # 4. S. 308 -311.
4. Kiseleva I. A., Simonovich N. E Rol motivatsii v effektivnyh kompaniyah // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2015. # 21. S. 16-24.
5. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Innovatsionnye metody resheniy v usloviyah riskov: psihologicheskie aspekty // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2016. # 2. S. 35.
6. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Konkurentosposobnost predpriyatiya v usloviyah globalizatsii obschestva: vliyanie korporativnoy kultury // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 11. S. 39-44.
7. Kiseleva I.A., Simonovich N.E. Innovatsionnye metody issledovaniya natsionalnoy bezopasnosti // Kazanskiy sotsialno-gumanitarnyy vestnik. 2012. # 3-4(6). S. 9-10.
8. Berg L.N. INFORMATSIONNO-PSIHOLOGICHESKIY ASPEKT PRAVO-VOGO VOZDEYSTVIYA V SFERE NAUCHNOY DEYATELNOSTI // Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal. 2013. # 4 (91). S. 92-100.
9. Krut O.B., Koshetarova L.N., Losinskaya A.Y., Korablina M.V., Borovkova M.V. Vir-tuality as the Ideality of the Information Society // UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICA-NA-REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFIA IBEROAMERICANA Y TEORIA SO-CIAL. Tom: 23. Vypusk: 82. Str.: 369-375. DOI: 10.5281/zenodo.1512284. Opublikovano: JUL-SEP. 2018.
10. Ponomarenko E.V. Legal Ideas Of Mastering Humanism By A Person And Society: Toward Modern Russian Legal Humanism // MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACH-ING METHODS. Tom: 8. Vypusk: 6. Str.: 99-103. Opublikovano: JUN 2018.
11. Gubareva A.V., Kovalenko K.E., Kovalenko N.E. DEVELOPMENT OF THE EDU-CATION SYSTEM IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION // REVISTA CONRADO. Tom: 14. Vypusk: 63. Str.: 226-228. Opublikovano: APR-JUN 2018.
12. Gribanov D.V., Kovalenko K.E., Kovalenko N.E. THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY // REVISTA UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD. Tom: 10. Vypusk: 3. Str.: 365-368. Opublikovano: APR-JUN 2018.
Read PDF Back to contents
Background