Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

ACTUAL SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AND TRENDS OF MODERN YOUTH OF HIGHER SCHOOL AND THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKING

N.E. Simonovich, doktor psihologicheskih nauk, professor, RGGU, YA.V. Chernikova, aspirant, RGGU, V.N. Kapitskiy, dotsent, UrGAU. Retsenzent: V.I. Nabokov, doktor ekonomicheskih nauk, professor

Today, only in rare cases, you can meet a person who does not have a registered personal page in at least one of the currently popular social networks. It is through these Internet resources that people are accustomed to communicate.

References

1. Kungurtseva G.F. Intellektualnyy potentsial molodezhi v protsesse for-mirovaniya novoy kultury upravleniya v Rossii // Sotsialnaya politika i sotsiologiya. – 2018. – #8. – S. 119-125.
2. Lisovskiy, V.T. Sotsiologiya molodyozhi [Tekst]: Uchebnik/ V.T. Lisovskiy.- SPb.: Izd-vo SPbGU. 2015.-302s.
3. Kungurtseva G.F., Sycheva S. A. Problemy trudoustroystva vypusknikov vuzov v Rossii // Aktualnye problemy molodezhi: politicheskaya aktivnost, ekonomicheskiy potentsial i kulturnoe razvitie / Materialy III mezhvuzovskoy regionalnoy nauch-no-prakticheskoy konferentsii. Ufa: izd-vo «Han», 2015, s.57-60.
4. Grigoriev S.I. Sotsialnaya rabota s molodezhyu [Tekst]: Uchebnik / S.I. Grigoriev, L.G. Guslyakova, S.A. Gusova. - M.: Gardariki, 2016. - 208 s. 5. Gusova S.A. Sotsiologiya molodyozhi [Tekst]: Uchebnik / S.A. Gusova, L.G. Kostyuchenko, M.YU. Popov i dr. - M.:Gardariki, 2017. - 335 s.
6. Simonovich N.E. Sotsialno - psihologicheskie osobennosti studencheskoy molodezhi. // V sbornike: Obuchenie i razvitie: sovremennaya teoriya i praktika Materia-ly XVI Mezhdunarodnyh chteniy pamyati L. S. Vygotskogo. 2015. S. 592 -594. 7. Simonovich N. E. Problemy odinochestva lichnosti v internet – prostranstve: psihologicheskie osobennosti // V sbornike: Obuchenie i razvitie: sovremennaya teoriya i praktika Materialy XVI Mezhdunarodnyh chteniy pamyati L. S. Vygotskogo. 2015. S. 188 -189.
8. Simonovich N. E. Novye podhody k obucheniyu studentov // V sbornike: Obuchenie i razvitie: sovremennaya teoriya i praktika Materialy XVI Mezhdunarodnyh chte-niy pamyati L. S. Vygotskogo. 2015. S. 222 – 223.
9. Krut, O.B., Koshetarova, L.N., Losinskaya, A.Y., Korablina, M.V., Borovkova, M.V. Virtuality as the ideality of the information society [La virtualidad como idealidad en la sociedad de la información] // (2018) Utopia y Praxis Latinoamericana, 23 (82), pp. 369-375.
Read PDF Back to contents
Background