Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Human resource management in small businesses

A.A. Krohalev, starshiy prepodavatel, Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet (Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta, 42) Retsenzent: T.V. Zyryanova doktor ekonomicheskih nauk, professor Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article discusses the features of personnel management in small businesses. Attention is paid to methods of personnel management, three groups of personnel management in the or-ganization are shown: administrative (carrot method), economic (carrot method) and socio-psychological (persuasion method).

References

1. Aleksandrova N.A. Povyshenie stepeni udovletvorennosti trudom kak na-pravlenie kadrovoy politiki organizatsii // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2016. # 4. S. 48.
2. Voronina A.B., Fateeva N.B. Kultura upravleniya personalom v organizatsii // Molodezh i nauka. 2017. # 3. S. 71.
3. Zarubina E.V. Ot upravleniya personalom k upravleniyu chelovecheskimi resur-sami // V sbornike: Problemy i perspektivy razvitiya nauki i obrazovaniya v HHI veke. Materialy Mezhdunarodnoy (zaochnoy) nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2017. S. 172-178.
4. Kokovihin A.YU., Kulapov M.N., Vorakova Z. Razvitie neobhodimyh kompeten-tsiy dlya upravleniya sotsialno-kulturnym mnogoobraziem personala // Upravlenets. 2017. # 1 (65). S. 9-19.
5. Kuznetsov D.A., Kulkova I.A.Issledovanie vospriyatiya liderstva v organiza-tsii // Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tehnike, prirode i obschestve. 2017. # 2 (22). S. 58-68.
6. Rozhkova L.K., Sharapova N.V. Upravlenie personala na sovremennom rynke truda//Vestnik sovremennyh issledovaniy. 2018. # 4.2 (19). S. 510-512.
7. Trushkov S.A., Sharapova N.V. Upravlenie personalom v sovremennyh realiyah // Ekonomicheskie issledovaniya i razrabotki. 2017. # 2. S. 77-86.
8. Sharapova V.M., Sharapova N.V. Prognozirovanie kadrovoy politiki v uslo-viyah krizisa // Ekonomika i predprinimatelstvo. 2016. # 11-4 (76). S. 1148-1150.
9. Sharapova V.M., Sharapova N.V., Borisov I.A. Sistema i metody upravleniya personalom // Intellekt. Innovatsii. Investitsii. 2017. # 8. S. 33-35.
10. Sharapova N.V., Buldakova N.V. Oplata truda: vybor sistemy voznagrazhdeniya // Ekonomika i sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika. 2016. # 11 (62). S. 85-89.
11. Konyahina O.N. Optimizatsiya nalogooblozheniya sub'ektov malogo predprini-matelstva: Na primere Respubliki Tatarstan: dissertatsiya ... kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.10 .Moskva. 2004. [Elektronnyy resurs] http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002624000/rsl01002624...
12. Ustinova E.M. Motivatsiya truda kak faktor effektivnosti ispolzovaniya trudovyh resursov organizatsiy potrebitelskoy kooperatsii: dissertatsiya ... kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.05 Belgorod. 2009. [Elektronnyy resurs] http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004592000/rsl01004592...
Read PDF Back to contents
Background