Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Stozhko Dmitriy Konstantinovich, UrGEU, Stozhko Konstantin Petrovich, UrGAU


References

1. Strategiya natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii (Utv. Ukazom Prezidenta RF ot 31.12.15g. # 683) [Elektronnyy resurs]. URL.: http//www.kremlin.ru/acts/banc40391.
2. Strategiya razvitiya informatsionnogo obschestva v Rossiyskoy Federatsii na 2017-2030 gody (proekt). URL: http:// d-rossia.ru/wp-content/uploads/2016/12/2016-strategia_IO_proect_dec.pdf.
3.Kefeli I. F., Kolbaev M. O. K voprosu o stanovlenii nauki globalnoy bezopasnosti // Geopolitika i bezopasnost. 2017. # 4(40). S. 15–21.
4.Markov S. «Gibridnaya voyna» protiv Rossii. M.: Algoritm, 2015.
5.Mehtieva N. R. Informatsionnye voyny kak «tsifrovoy» aspekt globalizatsii // Vek globalizatsii. 2017. # 3(23). S. 77–89.
6.Repko S. I. Kognitivnaya voyna. M.: Akademiya geopolitiki, 2013.
7. Informatsionno-psihologicheskaya i kognitivnaya bezopasnost / pod red. I. F. Kefeli, R. I. Yusupova. SPb.: Petropolis, 2017.
Read PDF Back to contents
Background