Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The use of innovative technologies in the marketing activities of agribusiness organizations

K.V. Nekrasov, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobscheniya (Ekaterinburg, ul. Kolmogorova, 66). Retsenzent: V.I.Nabokov, professor Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The paper deals with some problems of marketing activities of agribusiness organizations and the use of innovative technologies to improve the efficiency of this activity. Among the topical issues are the following: what is the importance of the development of sales activities in organizations as a whole, as well as the economic importance of the use of innovative technologies; the role of e-Commerce in the agricultural sector; factors that have a negative impact on the development of integration processes between partner organizations, the reasons for their formation and ways to eliminate them.

References

1.Dyakova N.V., Nekrasov K.V., Nabokov V.I. Gosudarstvennoe regulirovanie innovatsionnoy deyatelnosti organizatsiy APK //Agrarnyy vestnik Urala. - 2012. - #11-1(103). - S. 76–78.
2. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiy APK na osnove innovatsionnoy deyatelnosti //Agrarnyy vestnik Urala. - 2012. - #1(93). - S. 83–86.
3.Nabokov V.I. Nekrasov K.V. Osobennosti innovatsionnoy deyatelnosti na predpriyatiyah agropromyshlennogo kompleksa //Agrarnyy vestnik Urala. - 2011. - #12-1(91). - S. 63–64.
4.Nabokov V.I. Nekrasov K.V. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu organizatsiy APK v sovremennyh usloviyah //Agroprodovolstvennaya politika Rossii. - 2017. - #1(61). - S. 30–32.
5.Semenov A.K., Nabokov V.I. Teoriya menedzhmenta: Uchebnik dlya bakalavrov. - M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2013. - 492s.
6.Semenov A.K., Nabokov V.I. Organizatsionnoe povedenie: Uchebnik dlya bakalavrov. - M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2015. - 272s.
7.Semenov A.K., Nabokov V.I. Osnovy menedzhmenta: Uchebnik. -3-e izdanie, pererab. i dop. - M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2008. - 576s.
8.Nabokov V.I., Gritsova O.A. Marketingovyy podhod k upravleniya kachestvom obrazovatelnyh uslug vuza //Agrarnyy vestnik Urala. - 2015. - #7 (137). - S. 89–90.
9.Petrov E.A., Mingalev V.D., Nabokov V.I. Perspektivy razvitiya molochnogo skotovodstva i rynka moloka v usloviyah VTO //Agrarnyy vestnik Urala. - 2013. - #12(118). - S. 95–97.
10.Lyalina T.M., Nabokov V.I., Gorbunova O.S. Innovatsionnaya deyatelnost organizatsiy zhivotnovodstva regiona i chelovecheskiy kapital //Agrarnyy vestnik Urala. - 2015. - # 2 (132). - S. 91–93.
11.Semenov A.K., Nabokov V.I. Terminologiya menedzhmenta. - M.: Izdatelsko-knigotorgovyy tsentr «Marketing», 2002.

Read PDF Back to contents
Background