Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Issue contents №4

 1. Al-Darabse Amer Mohammad Farhan, Markova Elena Vladimirovna, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent kafedry «Ekonomika, upravlenie i informatika» Institut Aviatsionnyh Tehnologiy i Upravleniya Ulyanovskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet

 2. Anisimova Polina Aleksandrovna, magistrant, Zhuravleva Lyudmila Anatolievna, kandidat filosofskih nauk, dotsent, Kruzhkova Tatyana Ivanovna, kandidat istoricheskih nauk, dotsent, UrGAU

 3. Zyryanov Sergey Borisovich, kandidat tehnicheskih nauk, dotsent FGBOU VO «Uralskiy GAU» g. Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta 42, Rossiya

 4. Nekrasov Stanislav Nikolaevich, doktor filosofskih nauk, professor, glavnyy nauchnyy sotrudnik FGBOU VO «Uralskiy GAU» g. Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta 42, Rossiya

 5. Nekrasov Stanislav Nikolaevich, doktor filosofskih nauk, professor, glavnyy nauchnyy sotrudnik FGBOU VO «Uralskiy GAU» g. Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta 42, Rossiya

 6. Petrova Olga Grigorievna, doktor veterinarnyh nauk, professor Barashkin Mihail Ivanovich, doktor veterinarnyh nauk, professor Milshteyn Igor Markovich, kandidat veterinarnyh nauk, dotsent FGBOU VO «Uralskiy GAU

 7. Salihova Marina Nikolaevna, starshiy prepodavatel FGBOU VO «Uralskiy GAU» g. Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta 42, Rossiya Galchak Irina Petrovna, starshiy prepodavatel FGBOU VO «Uralskiy GAU»

 8. Sorokina Natalya Ivanovna, kandidat pedagogicheskih nauk, dotsent, Stepanov Roman Ivanovich, kandidat pedagogicheskih nauk, dotsent, FGBOU VO «Uralskiy GAU»

 9. Stepanov Roman Ivanovich, kandidat pedagogicheskih nauk, dotsent, FGBOU VO «Uralskiy GAU» g. Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta 42, Rossiya

 10. Fattahov Adihamdzhan Azizovich Begmatov Shavkat Abduhalilovich Tashkentskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet

 11. M. YU. Karpuhin, k. s.-h. n, dotsent I.V. Kushina, starshiy prepodavatel UrGAU. Retsenzent: A. V. Abramchuk, kandidat biologicheskih nauk, dotsent

 12. Mingalev S. K., d. s.-h. n., professor, kafedry rastenievodstva i selektsii Karpuhin M.YU., k.s-h.n., dotsent kafedry ovoschevodstva i plodovodstva im. prof. N.F. Konyaeva UrGAU. Retsenzent: Gusev A. S., k. b. n., dotsent

 13. N.V. Sharapova, k.e.n., dotsent Uralskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet (Ekaterinburg, ul. 8 Marta, 62) Retsenzent: k.e.n., dotsent Ruschitskaya O.A.

 14. N.M. Poyarkova, k.b.n., dotsent kafedry rastenievodstva i selektsii S.E Saparklycheva, k. s.-h. n., dotsent kafedry rastenievodstva i selektsii. Retsenzent: A. S. Gusev k. b. n., dotsent UrGAU

 15. S. E. Saparklycheva, k. s-h. n., dotsent kafedry rastenievodstva i selektsii, N. M. Poyarkova k. s-h. n., dotsent kafedry rastenievodstva i selektsii. Retsenzent: A. S. Gusev, kandidat biologicheskih nauk, dotsent

 16. S. E. Saparklycheva, k. s.-h. n., dotsent kafedry rastenievodstva i selektsii UrGAU. Retsenzent: A. S. Gusev, kandidat biologicheskih nauk, dotsent

 17. L.A. Senkova UrGAU, O.A. Larionova MOU SOSH # 48 O.A. Larionova UrGAU

 18. L.I. Laskina, aspirant, YU.L. Baykin, kandidat selskohozyaystvennyh nauk, dotsent, UrGAU. Retsenzent: A.S. Gusev, kandidat biologicheskih nauk, dotsent

 19. APPLICATION OF CASE-METHODS IN TEACHING VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

  Kurochkina N.G., k.v.n., dotsent, Burtseva T.V., k.p.n., dotsent UrGAU. Retsenzent: A.S. Barkova, kandidat veterinarnyh nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

 20. Burtseva T.V., k.p.n., dotsent, Kurochkina N.G., k.v.n., dotsent, UrGAU. Retsenzent: A.S. Barkova, kandidat veterinarnyh nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

 21. Dynamics of aboveground biomass of lofant tibetan against the background of increasing doses of mineral fertilizers

  Abramchuk A.V., k. b. n., dotsent kafedry rastenievodstva Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. Retsenzent:A. S. Gusev, k. b. n.,dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta


Background