Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

APPLICATION OF CASE-METHODS IN TEACHING VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

Kurochkina N.G., k.v.n., dotsent, Burtseva T.V., k.p.n., dotsent UrGAU. Retsenzent: A.S. Barkova, kandidat veterinarnyh nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta


References

1. Aktivnye i interaktivnye obrazovatelnye tehnologii (formy provedeniya zanyatiy) v vysshey shkole: uchebnoe posobie / Sostavitel: T.G. Muhina. Nizhniy Novgorod: NNGASU, 2013. 97 s.
2. Krikova A.V., Anaschenkova T.A., Pavlyuchenkova N.A., Nikolaeva T.V., Zaytseva V.M. Rol i mesto interaktivnyh metodov pri podgotovke spetsialistov v oblasti farmatsii // Farmatsiya i farmakologiya. 2016. T. 4 # 1 (14). S. 91-99.
3. Malysheva M.A. Sovremennye tehnologii obucheniya v VUZe (opyt NIU VSHE v Sankt-Peterburge) : metodicheskoe posobie / M.A. Malysheva. – Sankt-Peterburg : Otdel operativnoy poligrafii NIU VSHE, 2011. 134 c.
4. Maneeva E.S. Metod delovoy igry v prepodavanii farmakologii studentam Tihookeanskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta // Sovremennaya pedagogika. 2016. # 7 [Elektronnyy resurs]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2016/07/5897 (data obrascheniya: 07.05.2019).
5. Arystanova T. A., Ordabaeva S. K., Sopbekova A. O., Mahova E. G., Serikbaeva A.D., Karakulova A. SH. Keys metod v podgotovke spetsialistov farmatsii // Vestnik Kazahskogo Natsionalnogo meditsinskogo universiteta. 2010. S 65-69. [Elektronnyy resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/keys-metod-v-podgotovke-spetsialistov-farmatsii (data obrascheniya: 07.05.2019).
6. Burtseva T. V., Kurochkina N. G. Primenenie interaktivnogo metoda obucheniya «Kompyuternye simulyatsii» na laboratornyh zanyatiyah po veterinarnoy farmakologii // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2016. #5. [Elektronnyy resurs]. URL: http://aon.urgau.ru/ru/issues/19/articles/374 (data obrascheniya: 07.05.2019).
7. Dyuzelbaeva G. M., Tatarinova O. V., Rogaleva N. S. Metod analiza konkretnoy situatsii v professionalnom obuchenii // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2016. #5. [Elektronnyy resurs]. URL: http://aon.urgau.ru/ru/issues/19/articles/380 (data obrascheniya: 07.05.2019).
Read PDF Back to contents
Background