Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Burtseva T.V., k.p.n., dotsent, Kurochkina N.G., k.v.n., dotsent, UrGAU. Retsenzent: A.S. Barkova, kandidat veterinarnyh nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta


References

1. Andreev A. V., Andreeva S. V., Dotsenko I. B. Praktika elektronnogo obucheniya s is- polzovaniem Moodle. Taganrog: Izd-vo TTI YUFU, 2008. — 146 s. 2. Berdyugina O.V. Aspekty primeneniya distantsionnyh obrazovatelnyh tehnologiy v Agrarnom Vuze // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2018. #6. URL: http://aon.urgau.ru/ru/issues/20/articles/445 (data obrascheniya: 05.12.2019). 3. «O vnesenii izmeneniy v zakon Rossiyskoy federatsii «Ob obrazovanii» v chasti pri- meneniya elektronnogo obucheniya, distantsionnyh obrazovatelnyh tehnologiy» [Elek- tronnyy resurs]: Federalnyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 28 fevralya 2012 g. # 11-FZ. URL: http://www.rg.ru/2012/03/02/elektronnoe-obuchenie-dok.html (data obrasche- niya: 04.02.2019). 4. Drobinin N. S., Nelyubin D. I. Elektronnaya obuchayuschaya sreda kak sredstvo povyshe- niya effektivnosti obrazovatelnogo protsessa // Molodoy uchenyy. — 2015. — #2. — S. 513-515. — URL: https://moluch.ru/archive/82/14905/ (data obrascheniya: 01.02.2019). 5. Kiryakova, A.V. Internet-tehnologii na baze LMS Moodle v kompetentnostno-orien- tirovannom obrazovanii: uchebno-metodicheskoe posobie / A.V. Kiryakova, T.A. Olho- vaya, N.V. Mihaylova, V.V. Zaporozhko. Orenburg: OOO «NikOs», 2011. – 117 s. 6. Kozlova N. S. Kompetentnostnyy podhod v otechestvennoy sisteme obrazovaniya // Mo- lodoy uchenyy. 2014. # 4. S. 1001–1003. 7. Okolelov O.P. Didaktika distantsionnogo obrazovaniya. – M.: Direkt-media, 2013. – 98 s. 8. Chalyy I.G. Primenenie distantsionnyh tehnologiy v prepodavanii farmakologii // Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya. – 2014. – # 10. – S. 325- 327; URL: http://expeducation.ru/ru/article/view?id=6115 (data obrascheniya: 01.02.2019). 9. Stocker V. L. Science Teaching with Moodle 2.0. Apress, 2011. p.296. 10. Rice W., Nash S. S. Moodle 1.9 teaching techniques. Packt Publishing, 2010. -216 p.
Read PDF Back to contents
Background