Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Dynamics of aboveground biomass of lofant tibetan against the background of increasing doses of mineral fertilizers

Abramchuk A.V., k. b. n., dotsent kafedry rastenievodstva Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. Retsenzent:A. S. Gusev, k. b. n.,dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

Experience on the topic: "Dynamics of aboveground biomass of Tibetan lofant against the background of increasing doses of mineral fertilizers" was laid in the Uchkhoz "Uralets" on the collection site of medicinal plants Ur GAU, located in Beloyarsk district, Sverdlovsk region. The soil of the experimental site - black soil podzol heavy loamy, medium power. Sowing of seeds was carried out in the first decade of may, in the open ground, in shallow grooves, in a wide-row way. Inter-row spacing - 45 cm, distance between plants in row - 25 cm In the experimental setup included 4 CCTV the scheme of experience included 4 versions with different doses of mineral fertilizers:1 var. - used (without fertilizers-control); 2 var. - N30P30K30; 3 var. - N45P45K45; 4 var. - N60P60K60. The study found that the amount of accumulation of above-ground biomass is significantly affected by the dose of mineral fertilizers, the higher the dose of fertilizers, the greater the above-ground biomass, the most intense biomass growth was obtained in the fourth embodiment (N60P60K60). There is a clear tendency to increase the value of above-ground biomass in the vegetation phases: for all variants, the greatest accumulation of above-ground biomass in the phase of mass flowering of plants is characteristic, but the maximum lofant Tibetan provided in the fourth variant (N60P60K60), where the productivity of above-ground biomass reached 26.3 t/ha, the increase compared with the control was 10.2 t/ha (63.4%).

References

1. Abramchuk A.V. Landshaftnyy dizayn. Osobennosti sozdaniya alpiyskih gorok /A.V. Abramchuk. – Ekaterinburg: OOO «IRA UTK», 2009. – 74 s. 2. Abramchuk A. V. Effektivnost rassadnogo sposoba pri introduktsii lofanta anisovogo /A. V. Abramchuk //Sb. mater. mezhdunarodnoy nauch.-pr. konferentsiya «Konyaevskie chteniya». .2014 – S.82-84. 3. Abramchuk A.V. Sravnitelnaya otsenka produktivnosti vidov i sortov lofanta (Lophanthus Adans.) v usloviyah introduktsii/ A. V. Abramchuk, M. YU. Karpuhin. Agrarnyy vestnik Urala. 2016. #12 (154) - S.7-12. 4. Abramchuk A.V. Vliyanie mineralnyh udobreniy na formirovanie produktivnostilofanta anisovogo (Lophanthus anisatus. Benth.)./ A. V. Abramchuk. V sb.: Konyaevskie chteniya. V Mezhd. nonf. 2016. S.293-296. 5. Abramchuk A. V. Rassadnyy sposob vozdelyvaniya lofanta tibetskogo v usloviyah Srednego Urala /A. V. Abramchuk //Sb. mater. V Yubileynoy mezhdunarodnoy nauch.-pr. konfer «Konyaevskie chteniya».2016 – S.293-297. 6. Abramchuk A.V. Vliyanie azotnyh udobreniy na biometricheskie harakteristikiAgastacherugosa / A. V. Abramchuk, M. YU. Karpuhin. Agrarnyy vestnik Urala. 2016. #12 (154) - S..4-7. 7. Abramchuk A.V. Biomorfologicheskie osobennosti vidov AgastacheClaytexGronoy v usloviyah Srednego Urala/ A. V. Abramchuk, M. YU. Karpuhin. Agrarnyy vestnik Urala. 2017. #2 (12) - S.1-4. 8. Buner S.H. Lechebnye travy. Lechenie bez antibiotikov / S.H. Buner // M.: Moy mir, 2007. - 160 s. 9. Burenina I. A. Osnovnye metodologicheskie printsipy primeneniya aromaterapii v vosstanovitelnom lechenii/ I.A. Burenina //Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsiny. - 2009. - Vypusk # 2. - tom 2 - S.15-30 10. Velikorodov A. V. Vydelenie efirnogo masla iz lofanta anisovogo i izuchenie ego himicheskogo sostava / A.V. Velikorodov, H. A. A. Abdelaal, A.G. Tyrkov, //Vestnik Altayskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta. - 2009.- # 10.- S. 66-71 11. Ionova L. P. Vliyanie agrotehnicheskih priemov na rost, razvitie i produktivnost lofanta anisovogo v usloviyah astrahanskoy oblasti / L.P. Ionova, S.A. Parshin //Agrarnyy vestnik Urala. – 2012 - # 9 (101).- S. 49-51. 12. Popova O.I. Izuchenie fenolnyh soedineniy travy lofanta anisovogo / O.I. Popova, V.V. Chumakova // Farmatsiya. - 2011. -N3. s. 20-22. 13. Chumakova V. V. Opredelenie gallovoy kisloty v trave lofanta anisovogo/V. V. Chumakova, T. D. Mezentseva, O. I. Popova. 0 Himiya rastitelnogo syrya. 2011. #4.S. 269-274. 14. Chumakova V. V. Lofant anisovyy - perspektivnaya kultura mnogoplanovogo ispolzovaniya/ V.V. Chumakova, O.I. Popova //Dostizheniya nauki i tehniki APK. 2013. - Vypusk # 10. S. 36-38. 15. Shatar S.V. Issledovanie efirnogo masla LophantuschinensisL. iz Mongolii/ S. Shatar, SH. Altantsetseg, ZH. Irehbayar, D. Suran//Byulleten VSNTS SO RAMN. -2009.- #2 (66). C. 15-18.
Read PDF Back to contents
Background